Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: Od 2.10.2009 do 30.4.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Předvedení poslušnosti a ovladatelnosti psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přivolat psa k psovodovi Praktické předvedení
b Ovládat psa u nohy psovoda Praktické předvedení
c Odložit psa na místě Praktické předvedení
d Vysílat psa do určených směrů Praktické předvedení
e Překonávat různorodé překážky v terénu Praktické předvedení
f Přimět psa štěkat na povel psovoda Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití psů pro vyhledávání v lavině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na cvičné lavině cca 1500 m2 najít dvě lehce zasypané osoby 40 – 60 cm a dva aporty v určeném čase, přivolat psa k psovodovi Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit uvedené kritérium.
4

Orientace v lavinové problematice a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lavinovou problematiku Slovně
b Používat prakticky lavinové vyhledávače Slovní vysvětlení+ praktické předvedení na příkladu
c Nalézt na ploše 30 x 30m a označit sondou dva zasypané lavinové vyhledávače v hloubce 1m, zakryté ochrannou deskou 30 x 30 cm, vzdálené od sebe minimálně 5m, v časovém limitu 5 minut Slovní vysvětlení+ praktické předvedení na příkladu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Použití psů pro vyhledávání v horském terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Najít v určeném čase dva figuranty v úrovni terénu, ve cvičném prostoru asi 10 000 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst funkčně v topografických mapách, určit azimut, charakterizovat měřítka a legendy map Praktické předvedení
b Určit světové strany bez technických pomůcek Praktické předvedení
c Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
d Vysvětlit princip fungování GPS přístrojů Praktické předvedení
e Určit GPS souřadnice daného místa a zajistit přesun na stanoviště určené GPS souřadnicemi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která dosáhla zletilosti, je fyzicky i psychicky zdravá, je členem Horské služby ČR, o.p.s. či Horské služby České republiky o.s. (dále jen Horská služba) nebo organizace, která je součástí IKAR (mezinárodní sdružení horských služeb) a působí jako psovod.

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat a uvede požadavky na psa (bez kterého není možné zkoušku konat), které budou vycházet z následujících předpokladů:

a) pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene minimální věk 12 měsíců,

b) konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu,

c) odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti,

d) fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, je však nutno přihlížet ke zvýšeným nárokům na fyzickou kondici a odolnost vůči klimatickým podmínkám

e) platná veterinární prohlídka a převozní povolení.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Horskou službou České republiky, o. p. s. a zástupci následujících organizací:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze