Detail právnické autorizované osoby

Název právnické osoby: Detektívna Informačná Služba s.r.o. Detektivní Informační Služba ČR-organizační složka
IČO: 27091252
Právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Sídlo: Moskevská 63, 10100 Praha

Emaily

Jméno nebo popis E-mail
  Martin Schwarzmayer