Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platnost standardu: Od 7.11.2012 do 9.10.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení s ústním ověřením
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat při příjmu podle technologicky požadovaného toku znečištěného prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list Praktické předvedení
c Převzít prádlo a oděvy do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnost prádla Praktické předvedení s ústním ověřením
d Značit prádlo a oděvy, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Ústní ověření
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Ústní ověření
g Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
h Dodržovat reklamační řád provozovny Praktické předvedení s ústním ověřením
i Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vytvořit náplň wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Zvolit technologický postup pro praní různých druhů textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
f Stanovit počet a druh lázní, teplotu a čas Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
h Stanovit vhodný bělící prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
i Stanovit vhodný škrobicí prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
j Stanovit vhodný zdroj prací vody a přísad pro změkčování vody a určit vhodný způsob ohřevu prací vody Praktické předvedení s ústním ověřením
k Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vizuálně kontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vložit připravenou náplň do wash-extraktoru a spustit proces praní prádla a oděvů Praktické předvedení
d Vložit náplně do kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Nastavit požadované hodnoty teploty, času, druhu lázně, případně otáček odstředění u wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje podle technologem stanoveného technologického plánu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Obsluhovat wash-extraktor a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
g Obsluhovat kontinuální prací stroj, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit vhodné technologické podmínky odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů, zejména tlaky, čas nebo otáčky odstředění Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vytvořit náplň do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
d Obsluhovat odvodňovací nebo odstřeďovací stroj a provést odvodnění nebo odstředění konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
e Kontrolovat kvalitu vypouštěné vody ze stroje Praktické předvedení
f Číst jednoduché schéma a návod k obsluze odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sušení prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit vhodné technologické podmínky sušení prádla a oděvů, zejména teplotu, čas a zbytkovou vlhkost Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vytvořit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
d Obsluhovat sušicí stroj a provést sušení konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vizuálně kontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
f Číst jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozvolňování a žehlení rovného prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat technologicky požadovaný tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích, zejména teplotu, přítlak, rychlost Praktické předvedení s ústním ověřením
e Obsluhovat válcový žehlicí stroj, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení s ústním ověřením
f Zakládat prádlo do válcového žehliče, provést vyžehlení rovného prádla Praktické předvedení s ústním ověřením
g Obsluhovat skladače, provést nastavení skladače Praktické předvedení s ústním ověřením
h Obsluhovat stohovač, provést nastavení stohovače Praktické předvedení s ústním ověřením
i Číst jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení tvarového prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení s ústním ověřením
c Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech, ručních žehlicích strojích, napařovacích figurínách, napařovacích automatech, tunelfinišerech Praktické předvedení s ústním ověřením
d Obsluhovat lisy, ruční žehlicí stroje, napařovací figuríny, napařovací automaty, tunelfinišery, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení s ústním ověřením
e Provést vyžehlení konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení
f Dodržovat požadovaný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
g Číst jednoduchá schémata a návody k obsluze použitých žehlicích strojů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů Praktické předvedení
c Označit poškozená místa, resp. místa určená k úpravě, a expedovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
b Třídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit prádlo nebo oděvy Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyplnit zakázkový list a expedovat do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice čistého prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat požadovaný technologický tok čistého prádla a oděvů z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Odevzdat prádlo a oděvy k expedici Praktické předvedení s ústním ověřením
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
f Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech prádelenského provozu a dodržovat hygienický plán prádelny Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vysvětlit obsah a význam hygienického plánu prádelny Ústní ověření
c Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat zásady práce s nemocničním prádlem a oděvy Praktické předvedení s ústním ověřením
f Dodržovat zásady práce s hotelovým prádlem a oděvy Praktické předvedení s ústním ověřením
g Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30919&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě ústního vysvětlení stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

Při ověřování odborných způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pro hodnocení odborné způsobilosti Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu