Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platnost standardu: Od 10.2.2009 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních vláken Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Správně začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Správně začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat při příjmu podle správného toku nečistého prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list Písemně
c Převzít prádlo a oděvy do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnosti prádla Praktické předvedení a slovní vyjádření
d Značit prádlo a oděvy, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení
g Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
h Dodržovat reklamační řád provozovny Praktické předvedení a slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu praní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Vytvořit náplň pracího stroje Praktické předvedení
e Zvolit správný technologický postup pro praní různých druhů textilních výrobků Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Stanovit počet a druh lázní, teplotu, čas Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Stanovit vhodný bělící prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Stanovit vhodný škrobicí prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
j Stanovit vhodný zdroj prací vody a přísad pro změkčování vody a určit vhodný způsob ohřevu prací vody Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
k Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Vizuálně kontrolovat správné připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje a spustit proces Praktické předvedení
d Vložit náplně do kontinuálních pracích strojů Praktické předvedení
e Nastavit požadované hodnoty teploty, času, druhu lázně, příp. otáček odstředění Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Obsluhovat prací stroj a řešit krizové situace Praktické předvedení
g Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit krizové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Stanovit vhodné technologické podmínky odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů, zejména tlaky, čas nebo otáčky odstředění Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vytvořit náplň do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Obsluhovat odvodňovací nebo odstřeďovací stroj a provést odvodnění nebo odstředění konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Vizuálně kontrolovat odtok vody ze stroje Praktické předvedení
f Číst jednoduché schéma a návod k obsluze odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sušení prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Stanovit vhodné technologické podmínky sušení prádla a oděvů, zejména teplotu, čas a zbytkovou vlhkost Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Vytvořit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
d Obsluhovat sušicí stroj a provést sušení konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Vizuálně kontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
f Číst jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozvolňování a žehlení rovného prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat správný technologický tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích, zejména teplotu, přítlak, rychlost Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Obsluhovat válcový žehlicí stroj, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Zakládat prádlo do válcové žehliče, provést vyžehlení rovného prádla Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Obsluhovat skladače, provést nastavení skladače Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Obsluhovat stohovač, provést nastavení stohovače Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Číst jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení tvarového prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech, ručních žehlicích strojích, napařovacích figurínách, napařovacích automatech, tunelfinišerech Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Obsluhovat lisy, ruční žehlicí stroje, napařovací figuríny, napařovací automaty, tunelfinišery, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Provést vyžehlení konkrétních textilních výrobků Praktické předvedení
f Dodržovat správný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
g Číst jednoduchá schémata a návody k obsluze použitých žehlicích strojů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů Písemně
c Označit poškozená místa resp. místa určená k úpravě a expedovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
b Třídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit prádlo nebo oděvy Praktické předvedení
e Vyplnit zakázkový list a expedovat do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice čistého prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat správný tok čistého prádla a oděvů z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Vyplnit zakázkový list Písemně
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
d Odevzdat prádlo a oděvy k expedici Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji zařízeními Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech prádelenského provozu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
c Provádět sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
d Dodržovat zásady práce s nemocničním prádlem a oděvy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
e Dodržovat zásady práce s hotelovým prádlem a oděvy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
f Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

 

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě slovního zdůvodnění stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. Při ověřování způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i sensoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, příp. odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou textilního a oděvního průmyslu a zástupci následujících institucí:

Asociace prádelen a čistíren ČR

Textilní zkušební ústav Brno

Hospodářskou komorou ČR

Národní ústav odborného vzdělávání