Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s výkladem
b Používat technickou projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s výkladem
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s výkladem
d Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Popsat druhy tapetářských materiálů a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Vysvětlit možnosti použití tapetářských materiálů a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně a prakticky s odůvodněním
b Popsat způsob kontroly kritérií Písemně a prakticky s odůvodněním
c Vyhodnotit kritéria dle zadání Písemně a prakticky s odůvodněním
d Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně a prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
c Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
c Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemně nebo slovně
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemně nebo slovně
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
e Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Nanášet nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Odstranit původní nátěr nebo tapety mechanickými pomůckami Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Odstranit původní nátěr nebo tapety chemickými přípravky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Odstranit mechanické nečistoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Očistit podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Provést izolaci skvrn a dezinfekci Praktické předvedení se slovním vysvětlením
i Provést opravy trhlin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
j Kontrolovat podklad před další úpravou Praktické předvedení se slovním vysvětlením
k Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
l Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a l), další dle zadání.
3

Provádění lakýrnických linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zhotovení lakýrnické linkrusty včetně přípravy podkladu Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění linkrust Písemně nebo slovně
c Provést linkrustu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provádění a oprav nátěrů Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění nátěrů Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Provést nátěr dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Opravit nátěr dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Kontrolovat kvalitu provedených prací Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Lepit tapety Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a způsoby napodobování dřev Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro napodobování dřev Písemně nebo slovně
c Popsat patinování Písemně nebo slovně
d Provést napodobení dřeva dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Míchat a upravit nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni, zvýšení otěruschopnosti aj. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Filtrovat nátěrovou hmotu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b) a c) a další dle zadání.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
b Připravit a ošetřovat štětce a štětky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Připravit, ošetřovat a udržovat, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení pro nanášení nátěrových hmot stříkáním, jejich použití a údržbu Písemně nebo slovně
b Obsluhovat ruční stříkací pistole, kompresory apod. Prakticky předvést s vysvětlením
c Popsat údržbu Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení předmětů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
b Vysvětlit pojem bezpečnostní barva Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
c Popsat zásady barevného řešení předmětů Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
d Navrhnout barevné řešení předmětu dle zadání Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Písemně s výpočtem za použití ceníků
b Vypočíst množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
c Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně
e Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemně nebo slovně s vysvětlením
f Popsat způsoby nakládání s odpady při lakýrnických a natěračských pracích Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR