Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem a dokumentací
b Používat příslušné technické normy dle platné ISO normy včetně strojnických tabulek Ústní ověření s vyhledáním ve strojnických tabulkách a výběrem norem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologickou dokumentaci Ústní ověření nad technologickým postupem
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající postup práce v souladu s technologickým postupem Ústní ověření nad technologickým postupem
b Volit nástroje, nářadí, pomůcky a materiál na obrábění a tvarování kovových a nekovových součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody dle technologického postupu a příslušných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru a jakosti povrchu s využitím vhodných měřících metod Praktické předvedení
c Vyhodnotit dodržení rozměrových tolerancí, tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru součástí a dílů ručním obráběním a zpracováním kovových a nekovových materiálů (řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním) Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné nástroje na strojní obrábění Praktické předvedení
b Upínat obrobky a nástroje na konvenčních obráběcích strojích (hrotový soustruh, frézka, hoblovka, obrážečka, vrtačka, karusel) Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky na obráběcích strojích Praktické předvedení
d Obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na obráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení
b Tvarovat a opravovat rovnáním pod lisem za pomoci vhodně zvoleného přípravku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást (součást z kovových a nekovových materiálů) s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského přístroje Praktické předvedení
d Provést kontrolu orýsované součásti Praktické předvedení
Z kritérií b), c) stačí splnit jedno, ostatní kritéria je třeba splnit všechna.
3

Sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit součásti v celek dle výkresové dokumentace v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit případné vady a nedodělky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2245&kod_sm1=37).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 287 – 1.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ, a. s., Milevsko

ZVVZ-Enven Engineering, a. s., Milevsko

SOŠ a SOU Milevsko

Josef Procházka (OSVČ)