Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pokojská
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a správně použít pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Ošetřit a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
c Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
d Vysvětlit způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
e Vysvětlit způsob evidence spotřeby čisticích a hygienických prostředků a zaevidovat konkrétní spotřebu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců Praktické předvedení
c Vhodně manipulovat se zařízením při výkonu činnosti Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu stroje nebo zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se strojem nebo zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
b Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
c Vykonat úklid 2 pokojů včetně úklidu příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj Praktické předvedení
e Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
f Provést výměnu ložního prádla, ručníků, ustlat lůžko Praktické předvedení
g Utřít prach Praktické předvedení
h Doplnit toaletní a hygienické potřeby a spotřební materiál na pokojích Praktické předvedení
i Vyčistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek Praktické předvedení
j Ošetřit podlahové plochy v pokoji podle jejich charakteru (umýt, vyluxovat) Praktické předvedení
k Provést sanitaci toalety a kontrolu a čištění odpadů Praktické předvedení
l Vysypat odpadkové koše, třídit odpad (např. plasty, papír, sklo) v souladu s vnitřními předpisy a organizačními pokyny Praktické předvedení
m Zaevidovat spotřebu minibarů a dalšího doplňkového prodeje Praktické předvedení
n Komunikovat s recepcí ohledně průběhu směny - uklizené pokoje, fakturace doplňkového prodeje, závady na pokoji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Použít vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Používat ochranné pracovní pomůcky a předměty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a na výsledek.

Autorizovaná osoba podrobně rozpracuje kritéria podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje - jedná se o kompletní úklid 2 pokojů včetně příslušenství. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace hotelů a restaurací ČR

Milan Pavelka, OSVČ

ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

Intercatering, spol. s r. o.