Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště k provozu Praktické předvedení
b Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
c Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
d Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
e Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení
f Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem Ústní ověření
g Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu Ústní ověření
h Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta Praktické předvedení
b Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení
c Zajistit základní informační služby pro hosty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
2

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlilt, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu

U kompetence Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení při ověřování kritéria d) Vykonat drobnou nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení budov se jedná o činnosti typu: opravit sprchu, kliku, háček v koupelně, vyčistit odpad u umyvadla.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace hotelů a restaurací ČR

Milan Pavelka, OSVČ

ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

Intercatering, spol. s r. o.