Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Grafik pro tisková média

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Reprodukční grafik (34-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Art grafik 34-017-H 3
Operátor DTP 34-015-H 3
Operátor zhotovení tiskových forem 34-035-H 3
Správce tiskových dat 34-036-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Grafik pro média (34-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Art grafik 34-017-H 3
Operátor DTP 34-015-H 3
Operátor zhotovení tiskových forem 34-035-H 3
Správce tiskových dat 34-036-H 3