Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí
Platnost standardu: od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.08.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci včetně čtení výkresů čalouněných sedadel a opěradel židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit půdorysné rozměry sedadla pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit rozměry a tvar opěradla podle stanovené funkce konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování čalouněných sedadel a opěradel židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby čalounění sedadel a opěradel židlí podle typologie a předpokládaného uplatnění židle Písemné a ústní ověření
b Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace
s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek
Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit hlavní a pomocné materiály, popsat jejich vlastnosti a důvody použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a připravit strojní zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit šablony a střihové plány podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit spotřebu všech materiálů, rozměřit materiály a zakreslit předlohy Praktické předvedení a ústní ověření
g Při sestavování střihového plánu textilie respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
h Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit nářezový plán pro pěnové dílce s ohledem na použité typy pěnových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit střihový plán pro pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojové dělení tvarovacích a kypřicích materiálů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyříznout pomocí ručního řezacího stroje tvar sedadla nebo opěradla z tvarovacích nebo kypřicích materiálů v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Zhotovování potahů čalouněných sedadel a opěradel židlí na šicích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovaným potahům sedadla a opěradla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zadané operace na šicích strojích v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování nosných základů čalounění sedadla a opěradla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit nepružné nosné základy sedadla a opěradla při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit pružné základy sedadla a opěradla při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování tvaru čalounění sedadla a opěradla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a spojit tvar sedadla ze zvolených pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů se základem při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit a spojit tvar opěradla ze zvolených pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů se základem při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Potahování sedadla a opěradla židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Potáhnout sedadlo a opěradlo židle při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Začistit a dokončit potahování sedadla a opěradla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

čalouněné sedadlo židle s pružným podkladem – potah useň

čalouněné opěradlo židle – potah useň

čalouněné sedadlo židle s pevným podkladem – potah textilie

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s r. o.

AKSAMITE spol. s r. o.

Čalounictví Bednář