Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat v zoo

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka exotických ptáků 41-048-M 4
Chovatel/chovatelka savců pro zájmové chovy 41-081-M 4
Chovatel/chovatelka terarijních zvířat 41-061-M 4
Zobrazit historické