Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký truhlář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Umělecký truhlář a řezbář (kód:82-51-H/02) je integrovaná profesní kvalifikace Umělecký truhlář (kód:82-001-H).