Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 28.1.2026
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 28.1.2026.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění pravidelných servisních prohlídek motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit rozsah úkonů a specifikaci použitého matriálu, dílů, náplní pro zadanou servisní prohlídku Ústní a písemné ověření
b Provést zadanou servisní prohlídku v minimálním rozsahu: výměna všech provozních náplní a vzduchového filtru, kontrola brzd, řízení, osvětlení a celková vizuální kontrola Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést záznam do servisní dokumentace výrobce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení podvozkových částí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a význam značení pneumatik a ráfků Ústní a písemné ověření
b Popsat systémy zavěšení kol a typy používaných brzdových systémů Ústní a písemné ověření
c Provést kontrolu stavu pneumatiky včetně výměny pneumatiky a vyvážení kola Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést kontrolu stavu ráfku (radiální a axiální vystředění, mechanické poškození, uložení) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést kontrolu a diagnostiku brzdové soustavy s ABS, výměnu brzdového obložení a kotoučů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést kontrolu a seřízení řízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést kontrolu těsnosti, opotřebení a mechanického poškození dílů přední vidlice včetně výměny náplně a těsnění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení hnacího agregátu a převodového ústrojí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a princip činnosti spalovacích motorů, typů rozvodů, primárních převodů, spojek, převodovek a sekundárních převodů Ústní a písemné ověření
b Provést kontrolu a seřízení vůle ventilů (rozvod D-OHC se zdvihátky) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést kontrolu těsnosti spalovacího prostoru kompresiometrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést kontrolu pístu, válce, klikové hřídele dle servisní dokumentace výrobce (změření rozhodujících hodnot) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat postup přiřazení kluzných ložisek klikové hřídele Ústní ověření
f Provést kontrolu stavu spojkového mechanismu, montáž a demontáž spojky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést kontrolu stavu mechanické převodovky a řadicího mechanismu podle předpisu výrobce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Provést kontrolu stavu, údržbu, výměnu a seřízení sekundárního převodu řetězem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení systémů řízení motorů, systému přípravy směsi a výfukového systému motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a principy činnosti systémů řízení motorů, systémy přípravy směsi a výfukových systémů motocyklů Ústní a písemné ověření
b Provést kontrolu, údržbu a seřízení karburátorů (bohatost směsi, hladina plovákové komory, synchronizace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést diagnostiku systému řízení motorů. Odstranit závadu (vadný senzor motoru), provést kontrolu tlaku paliva Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a oprava elektrických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní fyzikální veličiny (výkon, napětí, proud, odpor…), dále funkce, způsob zapojení a měření základních elektrických součástí (kondenzátor, dioda, tranzistor, odpor…) Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce dobíjecí soustavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést kontrolu funkce startovacího a bezpečnostního obvodu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést kontrolu a opravu závady na osvětlení motocyklu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést kontrolu stavu akumulátorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení nových motocyklů, příprava k prodeji, montáž příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sestavení nového motocyklu, přípravu k prodeji a předání zákazníkovi (výchozí stav motocyklu je bez předního kola a řídítek) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž nosiče horního kufru Praktické předvedení
c Popsat právní důsledky montáže neschválených dílů a příslušenství včetně úprav a přestavby motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat zadané hodnoty a pracovní postupy v technické dokumentaci výrobce Praktické předvedení
b Vyhledat zadaný náhradní díl v katalogu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?kod_sm1=37&id_jp=102481).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-dodržování technologických postupů

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií:

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení podvozkových částí motocyklů

b) předvedení na předním kole, které je namontováno na motocyklu

c) provést společně s b) druhé kompetence

d) předvedení na předním kole

f) jedná se o jednu přední vidlici již demontovanou z motocyklu

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení hnacího agregátu a převodového ústrojí motocyklů

b), c) motocykl bude před úkonem odstrojen (nádrž, kapotáže, atd.)

d), e) motor je před úkonem demontován na jednotlivé součásti

g) převodovka je před úkonem demontována na jednotlivé součásti

 

Uchazeč o zkoušku musí splnit všechna kritéria daná hodnoticím standardem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Integrovaná střední škola automobilní Brno

Honda ČR, s. r. o.

Y Moto Praha, s. r. o.

Yamaha Motor Middle Europe CZ- Čestlice