Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech strojírenství a montáže jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat značení a rozměry závitů podle norem Písemné ověření
b Charakterizovat volbu a zvolit odpovídající nářadí pro šroubové spoje podle zadání (klíče stranové, imbusové, torx atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat význam dodržování předepsaných utahovacích momentů závitových spojů Ústní ověření
d Provést řezání závitu do rámu podle zadání Praktické předvedení
e Zkrátit a začistit sloupek vidlice Praktické předvedení
f Charakterizovat lisované a lepené spoje a popsat zásady montáže Ústní ověření
g Uvést a zdůvodnit příklady použití maziv, montážních past a lepidel při montáži jízdních kol Ústní ověření
h Popsat postup a prostředky k opravě vnitřního závitu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika materiálů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost...) materiálů jízdních kol Ústní ověření
b Popsat specifika opracování (řezání,vrtání,broušení...) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika typů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat komponenty jízdního kola v souladu s normou ČSN 15532 Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření
c Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření
d Popsat konstrukci a vybavení silničního závodního kola Ústní ověření
e Popsat konstrukci a vybavení horského celoodpruženého horského kola Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy Písemné ověření
b Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření
c Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat polohu držáku měniče pro montáž zadního měniče (přehazovačky) Praktické předvedení
e Charakterizovat kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž Ústní ověření
f Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení Praktické předvedení
g Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení Praktické předvedení
h Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky Praktické předvedení
i Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy Praktické předvedení
j Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
b Zvolit a namontovat rovná řídítka včetně dalších komponentů podle zadání Praktické předvedení
c Zvolit a namontovat silniční řídítka (berany), představec, brzdové páky a omotávky podle zadání Praktické předvedení
d Charakterizovat materiály sedlovek, zámků a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
e Zvolit a namontovat sedlo a sedlovku podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Montáž středového složení, klik a pedálů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli Praktické předvedení
b Provést montáž klik s převodníky na středové složení se 4hrannou osou včetně dotažení předepsaným utahovacím momentem Praktické předvedení
c Provést montáž středového složení s vnějšími ložisky podle zadání Praktické předvedení
d Provést montáž středového složení Press Fit Praktické předvedení
e Charakterizovat levý a pravý závit při montáži pedálů a misek středového složení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž řadících systémů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Písemné a ústní ověření
b Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků Ústní ověření
c Namontovat a seřídit přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačku) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž převodových systémů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž řetězu nýtovačem Praktické předvedení
b Provést montáž řetězu s řetězovou spojkou Praktické předvedení
c Provést montáž kazetového pastorku s utažením pojistného kroužku předepsaným utahovacím momentem Praktické předvedení
d Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž brzd jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat kompletní brzdu typu Cantilever včetně nastavení brzdových špalíků Praktické předvedení
b Namontovat kompletní ráfkovou brzdu typu "V" včetně nastavení brzdových špalíků Praktické předvedení
c Namontovat kompletní hydraulickou kotoučovou brzdu včetně nastavení polohy brzdiče Praktické předvedení
d Namontovat brzdový kotouč na zapletené kolo včetně utažemí šroubů předepsaným utahovacím momentem (INTL) Praktické předvedení
e Namontovat brzdový kotouč na zapetené kolo včetně utažení pojistného kroužku předepsaným utahovacím momentem Praktické předvedení
f Zkrátit brzdovou hadici a brzdu odvzdušnit Praktické předvedení
g Charakterizovat kapaliny používané v hydraulických brzdách Ústní ověření
h Charakterizovat kompatibilitu rozměrů brzdových kotoučů a adaptérů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace zapleteného kola včetně plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků a plášťů Ústní ověření
b Provést zapletení a vycentrování zadního kola podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem Praktické předvedení
d Provést montáž pásky, duše a pláště podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Celková montáž a výstupní kontrola jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletní montáž jízdního kola (trekking) podle zadání Praktické předvedení
b Charakterizovat montáž a propojení jednotek pohonného systému elektrokol Ústní ověření
c Popsat zásady a postup výstupní kontroly jízdního kola před expedicí Ústní ověření
d Vyhledat a odstranit závady smontovaného kola před expedicí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při montáži jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat bezpečnost práce a manipulace s materiálem na montážní lince Ústní ověření
b Charakterizovat dodržování bezpečnostních předpisů při práci s elektrickým a pneumatickýcm nářadím a přípravky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování kompetence Montáž celého jízdního kola d) autorizovaná osoba simuluje závady typu - poškození laku, funkce brzd, funkce řazení obou měničů (horního a dolní dorazu), uvolnění šroubového spoje, snýtování řetězu.

Součástí ověřování každé „montážní“ kompetence je hodnocení znalostí potřebného nářadí, nástrojů, přípravků, materiálů a jejich správného použití.

Ověřování jednotlivých kompetencí je spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému montážnímu nebo servisnímu úkonu.

Musí být vždy zvolen odpovídající postup práce a vhodné nářadí, přípravky, měřidla, montážní pasty, lepidla apod.

Při volbě a sestavování jednotlivých komponentů v celek musí být dodržena jejich vzájemná kompatibilita, vhodná vzájemná poloha a funkčnost celku.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění a kvalitě montážních a servisních úkonů.

Pro ověření kritérií kompetencí: Charakteristika typů jízdních kol; Volba a montáž rámů, vidlice a hlavového složení jízdního kola; Montáž řidítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola; Montáž středového složení, klik a pedálů jízdních kol; Montáž řadicích systémů jízdních kol; Montáž převodových systémů jízdního kola; Montáž brzd jízdního kola; Kompletace zapleteného kola včetně plášťů; Montáž celého jízdního kola, předloží autorizovaná osoba uchazeči konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.

Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR, s. r. o.

PEDALSPORT, s. r. o.

4EVER, s. r. o.

BIKE FUN International, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu