Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Dopravce dříví
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při práci s hydraulickým jeřábem Ústní ověření
b Provést údržbu hydraulického jeřábu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předvést nakládání a vykládání dlouhých kmenů Praktické předvedení
d Předvést nakládání a vykládání krátkých sortimentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvoz dříví nákladními automobily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při odvozu dříví nákladními automobily Ústní ověření
b Provést kontrolu a doplnění provozních kapalin nákladního automobilu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předvést obsluhu tachografu Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést údržbu nadváděného návěsu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Předvést přípravu odvozní soupravy před a po započetí nakládky a vykládky dříví Praktické předvedení
f Provést přepravu dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání surového dřeva či sortimentů na nákladní vagony

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést přeložení dříví naloženého na odvozní soupravě na nákladní vagón Praktické předvedení
b Provést zajištění dříví na konkrétním vagonu Praktické předvedení
c Popsat postup nakládání a jištění u ostatních druhů vagonů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s dopravou dříví Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést vyplnění dokladů určených pro odběratele dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101775&kod_sm1=43).

 

Pro konání zkoušky je nutné zajistit dostatečné množství kmenů dříví pro ověření dovednosti práce s hydraulickým jeřábem. Zkouška se bude konat na lesním skladě se zásobou dlouhých i krácených kmenů a železniční vlečkou.

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupin C + E.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.