Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Podlahář (kód:36-59-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Podlahář průmyslových podlah (kód:36-082-H) .
Úplná profesní kvalifikace Podlahář (kód:36-59-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Podlahář sportovních podlah (kód:36-081-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Podlahář (36-59-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Podlahář dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář povlakových podlah 36-036-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Podlahář (36-59-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Podlahář dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář povlakových podlah 36-036-H 3