Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha wellness centra
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výměna trubic, výbojek, startérů a filtrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit funkčnost trubice, výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
b Vyměnit trubici, výbojku, startér a filtr Praktické předvedení
c Ověřit funkčnost nové trubice, výbojky, startéru a filtru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provozování solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjištění stavu provozních hodin trubic a výbojek Ústní ověření
b Zjistit stav servisních intervalů Praktické předvedení
c Vysvětlit, kdo a jak může provádět servisní práce Ústní ověření
d Předvést postup spouštění solária a nastavení intervalu rozběhu Praktické předvedení
e Zjistit a případně odstranit poruchu Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Desinfekce kontaktních ploch solária

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky používané k desinfekci a vysvětlit jejich vlastnosti a způsob použití Ústní ověření
b Provést desinfekci kontaktních ploch solária Praktické předvedení
c Vysvětlit princip vzniku rezistence a způsob, jak jí zabránit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti správného opalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fototyp klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit klientovi pravidla pro bezpečné opalování Praktické předvedení
c Předvést zjištění vhodné délky opalovací kúry Praktické předvedení
d Posoudit vhodnost opalování vzhledem k výskytu mateřských znamének (příp. doporučit klientovi konzultaci s kožním lékařem) Praktické předvedení
e Vysvětlit rozdíly ve výkonech trubic a výbojek a jejich vliv na délku kúry Ústní ověření
f Vysvětlit základ nové normy pro opalování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentu kosmetických přípravků pro opalování a po opalování v soláriu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vhodnost používání krému s UV faktorem Ústní ověření
b Popsat obecné zásady pro použití kosmetiky Ústní ověření
c Uvést základní druhy kosmetiky a jejich rozdělení na stupně dle obsahu samoopalovacích látek Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi samoopalovací kosmetikou a kosmetikou s bronzerem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních předpisech pro provoz solárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech stanovených výrobcem pro provoz solárií Ústní ověření
b Uvést základní intervaly kontroly jednotlivých částí solária (akrylová deska, větráky, pružiny...) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti podle všech stanovených kritérií.

Některé praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi, kterého si ke zkoušce zajistí po dohodě se zkoušejícím uchazeč nebo může být figurantem člen zkušební komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustanovená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ergoline - Milan Král s.r.o.