Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Výrobce koženého zboží

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Brašnář 32-001-H 3
Sedlář 32-002-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce kožedělného zboží (32-52-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Brašnář 32-001-H 3
Sedlář 32-002-H 3