Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu a polotovarů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastříhat materiál podle zadání na požadovaný rozměr Praktické předvedení
b Slepit jednoduché dílce z polyuretanové (PUR) pěny podle zadání Praktické předvedení
c Připravit požadované množství kluzáků nebo jiných komponentů podle zadání Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné práce v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit sypek výplní Praktické předvedení
b Povléknout polštář Praktické předvedení
c Napnout gumoelastické popruhy na opěrák Praktické předvedení
d Provést montáž nožiček na čalounický výrobek Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s materiálem a polotovary pro čalounickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání doplnit do dílny čalounický materiál (rouno, potahový materiál, PUR pěny) Praktické předvedení
b Podle zadání dopravit do dílny polotovary (neočalouněné kostry, části koster, předpřipravené výplně, ušité potahy) Praktické předvedení
c Podle zadání doplnit do dílny spojovací a ostatní materiál (kluzáky, nožky, sponky, zarážecí matice) Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v čalounické výrobě Ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení
d Vybrat, zkontrolovat a zabalit komponenty, kování, spojovací materiál, montážní návod a informace pro zákazníka dle balicích instrukcí a montážního návodu Praktické předvedení
e Zabalit výrobek a připravit ho k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid pracoviště a třídění odpadu z čalounické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Vytřídit a uložit odpad podle jednotlivých druhů s ohledem na nebezpečné odpady Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce je třeba zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

nastříhat 10 kusů těchto materiálů: rouno, krycí textilie (začišťovák, neotex) a vtahovací pásky ve čtyřech rozměch od každého druhu

slepit čtyři druhy jednoduchých dílců z PUR pěny (polyuretanová pěna)

naplnit dva druhy sypků

povléknout tři druhy polštářů

na připravený korpus namontovat čtyři druhy nožiček dle zadání (různé druhy umístění od hrany výrobku, stačí vždy jeden kus nožičky od každého druhu)

doplnit na pracoviště rouno, začišťovák, obalový materiál, spojovací materiál (15 položek v obvyklém množství)

zabalit dva typy hotových výrobků a přepravit je z výrobních prostor do skladovácích pomocí manipulační techniky (paletový vozík, rudl)

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy