Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup práce na výpočetní technice při spouštění software plánogramu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup práce na internetovém vyhledavači při vyhledávání modelových řešení regálového uložení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést obsluhu technického a softwarového vybavení oddělení merchandisingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit plánogram části obchodní jednotky - ručně/s použitím příslušného software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v příslušné obchodní legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné platné oborové legislativě Písemné ověření
b Uvést zásady hodnocení kvality dodávek výrobků a dodavatelů - EMS Písemné a ústní ověření
c Uvést základní zásady BOZP a PO pro uskladnění výrobků Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady metody kritických bodů - HACCP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku dle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní certifikační normu jakosti vybraného výrobku a požadavky na jeho skladování Ústní ověření
d Popsat metody komunikace s obchodním partnerem Písemné a ústní ověření
e Sestavit nabídku podle druhů zboží a sortimentu na základě požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení metod merchandisingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojem "merchandising" Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit výraz "senzorický merchandising" Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit výraz "face-out merchandising" Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit výraz "cross-merchandising" Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit výraz "vertikální merchandising" Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit výraz "pinball effect" Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit výraz "bumerangový efekt" Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit výraz "problém zadní části obchodu" Písemné a ústní ověření
i Specifikovat merchandising orientovaný na starší lidi Písemné a ústní ověření
j Specifikovat merchandising orientovaný na děti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využítí merchandisingu v obchodě, ve sportu a v médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat využítí metod merchandisingu v obchodě Písemné a ústní ověření
b Popsat využítí merchandisingu ve sportu Písemné a ústní ověření
c Popsat využití merchandisingu v médiích Písemné a ústní ověření
d Popsat vztah mediálního a sportovního merchandisingu k maloobchodu Písemné a ústní ověření
e Popsat význam mediálního a sportovního merchandisingu pro maloobchod Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování merchandisingu při vystavování zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy výstavních míst Písemné a ústní ověření
b Předvést základní pravidlo FEFO (First Expired, First Out) při ukládání zboží do regálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat využítí listingu při doplňování zboží Písemné a ústní ověření
d Popsat tvorbu a využití plánogramu při doplňování zboží Písemné a ústní ověření
e Popsat eliminaci "stockoutu" (výpadku zboží) na prodejní ploše Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby zajištění druhotných vystavení ( tzv. secondery placement a displaye) Písemné a ústní ověření
g Popsat způsoby remodelingu v návaznosti na změny plánogramů Ústní ověření
h Popsat pojmy denzita a přístupnost výstavního místa Písemné a ústní ověření
i Popsat pojem "hot spot" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Realizace doplňkových aktivit merchandisingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práci s cenovkami a jejich náležitosti Písemné a ústní ověření
b Popsat postup práce s poškozeným zbožím a systém vratek včetně reportingu Písemné a ústní ověření
c Popsat sběr informací v průběhu servisu a další práci s nimi Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob péče o prodejní a skladové místo Ústní ověření
e Vyjmenovat jednotlivé varianty tzv. PROMO akcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Automotive Lighting