Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník cenotvorby
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště - kanceláře Ústní ověření
b Předvést postupy práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést obsluhu technického a softwarového vybavení na cenovém oddělení potřebného k cenotvorbě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vstupovat do obchodního systému firmy a odesílat zpracované ceny elektronickou cestou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijímat doklady od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijímat doklady z vlastní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Archivovat prvotní doklady dle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Archivovat vytvořené ceníky dle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny pěti výrobků z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
b Vypočítat prodejní cenu pěti výrobků na základě kalkulačního listu Praktické předvedení
c Přecenit pět druhů zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
d Přepočítat cenu pěti druhů zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
e Orientovat se ve vnitřních předpisech pro tvorbu cen Ústní ověření
f Vysvětlit pojem přirážka, marže a platné sazby DPH a jejich použití při výpočtu ceny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady tvorby ceníků Ústní ověření
b Vysvětlit členění ceníků dle sortimentu a dodavatelů Ústní ověření
c Vysvětlit členění ceníků dle sortimentu vlastní výroby Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést způsob průběžné aktualizace ceníků a tvorby dodatků k základnímu ceníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob tvorby číselných řad základních ceníků, jejich aktualizaci a tvorbu jejich dodatků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob seznámení se se sortimentem prodávaného zboží v katalogu výrobce nebo dodavatele Ústní ověření
b Předvést vyhledávání pěti výrobků v katalogu vlastních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vyhledávání pěti výrobků v katalogu dodavatelských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat možnosti získání informací o výrobku pro stanovení ceny Ústní ověření
e Popsat možnosti získání informací o slevách a bonusech od dodavatelů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s výrobou nebo nákupem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnou komunikaci s oddělením nákupu a odbytu Ústní ověření
b Popsat možnou komunikaci s oddělením kalkulace výrobků Ústní ověření
c Vysvětlit způsob oběhu prvotních dokladů mezi odděleními nákupu, odbytu, kalkulace a cenovým oddělením Ústní ověření
d Předvést práci s jednotlivými prvotními doklady od příjmu po archivaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče při přihlášení ke zkoušce na jakém cenovém software bude zkouška probíhat. Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Součástí zkoušky je ověření znalosti práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba, práce s textovým editorem a tabulkami excelovského typu.

Při ověřování kompetence "Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků" je pro ověření kritéria

a) požadováno přijmout minimálně 5 dokladů od jednotlivých dodavatelů, např. dodací listy, faktury nebo nabídkové listy v papírové formě nebo v elektronické formě v tabulkách excelovského typu

b) požadováno přijmout minimálně 5 dokladů, např. dodací listy nebo kalkulační listy

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Automotive Lighting