Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční krajkářka
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 12.12.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 12.12.2021, pokud byl termín stanoven před 12.10.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat 3 základní vzory od každé krajky (paličkované, šité a pletené na rámu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh krajky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk. Vybrat jeden typ krajky Praktické předvedení
b Popsat způsob využití navržené krajky Ústní ověření
c Vybrat materiály a barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické ověření
d Vypracovat technický výkres krajky s použitím alespoň třech vzorů z vybraného typu krajky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení krajky dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit krajku podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Zakončit jednotlivé části krajky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný způsob fixace a provést fixaci Praktické předvedení
b Začistit hotovou krajku Praktické předvedení
c Popsat adjustaci ruční krajky s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené krajky Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby ručních krajek s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, jehly, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu). Dále si přinese na paličkovanou krajku herduli, stojánek na herduli, špendlíky a paličky, na šitou krajku podkladové plátno a fólii velikosti A4, na krajku pletenou na rámu rámeček velikosti A4 a pomocné tyčky.

U obou kritérií hodnocení odborné kompetence Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky. Jedná se o určování dle jednotlivých kritérií z 10 vzorků nití (4 vzorky tenkých nití - len, bavlna, hedvábí, nitě s kovovým efektem, 6 vzorků silných nití – vlna, bavlna, lýko, příze PES, nitě s drátem) a 5 vzorků paličkované krajky, 5 vzorků šité krajky, 5 vzorků krajky pletené na rámu.

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč ruční krajku dle vlastního návrhu zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dana Mašková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Petra Hlavačková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea, o. s., člen HK ČR