Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční vyšívačka
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ruční výšivce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení 3 vzorků předložených látek a 3 vzorků předložených vyšívacích materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat pět druhů ozdobných stehů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a charakterizovat pět vyšívačských technik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních výšivek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh výšivky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk s použitím alespoň tří vyšívačských technik Praktické předvedení
b Popsat způsob využití navržené výšivky Ústní ověření
c Vybrat materiály a barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické ověření
d Vypracovat technický výkres výšivky s použitím alespoň tří vyšívačských technik v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení výšivky dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ruční výšivky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tkaninu pro výšivku Praktické předvedení
b Zhotovit výšivku podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ruční výšivky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit hotovou výšivku Praktické předvedení
b Vyžehlit, případně vyprat a vyžehlit dokončenou výšivku Praktické předvedení
c Popsat adjustaci ruční výšivky s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
d Vypracovat odšitý roh Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručních výšivek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené výšivky Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby ručních výšivek s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (vyšívací rám nebo bubínek, nůžky, jehly, bodec na dírkovou výšivku, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu).

Autorizovaná osoba se předem dohodne s uchazečem o zkoušku na zajištění látek a vyšívacích materiálů.

U všech kritérií kompetence Určování materiálů a technik používaných v ruční výšivce autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky. Jedná se o určování dle jednotlivých kritérií ze 6 vzorků látek (len, bavlna, vlna, hedvábí, viskóza a polyester), 10 vzorků vyšívacích materiálů (perlovka, mouliné, kordonetka, hedvábí, stužka, příze PES, vlna, dracoun, korálky, flitry), 14 vzorků ozdobných stehů (přední, zadní, perličkový, stonkový, plochý, křížkový, řetízkový, křivinka, hvězdičky, mešterka, krokvička, šňůrkový, kroužkovací, uzlíčky) a 10 vzorků vyšívačských technik (plná, dírková, ažura, toledo, pavoučky, richelieu, mřížky v ploše stahované, malba jehlou, korálková výšivka, výšivka na tylu).

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč ruční výšivku dle vlastního návrhu zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dana Mašková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Petra Hlavačková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea o.s., člen HK ČR