Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Příprava tvarových brusných kotoučů a disků pro strojní broušení profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit tvarový brusný kotouč nebo disk pro strojní broušení profilů podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit, zda tvar kotouče nebo disku odpovídá požadovanému tvaru profilu podle zadání výroby a případně upravit kotouč nebo disk pro broušení profilů do požadovaného tvaru podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit brusivo podle zadání výroby a opatřit tvarový brusný kotouč nebo disk brusivem Praktické předvedení a ústní ověření
d Upnout tvarový brusný kotouč nebo disk pro broušení profilů na pracovní hřídel stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění spodních frézek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu spodní frézky, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nastavení spodní frézky, zejména rychlost otáček, polohu pracovního nástroje a polohu vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit spodní frézku Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení profilů za pomoci tvarových brusných kotoučů a disků na spodních frézkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu spodní frézky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit profil za pomoci tvarového brusného kotouče nebo disku na spodní frézce Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění kartáčovacích strojů s manuálním ovládáním a ručním vedením dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusný kartáč pro broušení na kartáčovacím stroji podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout brusný kartáč na pracovní hřídel kartáčovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kartáčovacího stroje, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést nastavení kartáčovacího stroje - rychlost otáček, výšku pracovního nástroje a polohu vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Spustit kartáčovací stroj Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na kartáčovacích strojích s manuálním ovládáním a ručním vedením dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před broušením na kartáčovacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit dílec na kartáčovacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ruční elektrické nebo pneumatické brusky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusivo podle zadání výroby a opatřit jím ruční excentrickou a vibrační brusku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat připravený dílec před broušením Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrousit boční plochu tvarového nábytkového dílce pomocí ruční pneumatické nebo elektrické excentrické a vibrační brusky Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční broušení složitých tvarů a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit přítlačný špalík pro ruční broušení složitých tvarů a profilů podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda tvar špalíku odpovídá požadovanému tvaru a profilu podle zadání výroby a případně upravit přítlačný špalík pro ruční broušení složitých tvarů a profilů do požadovaného tvaru podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit brusivo podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat připravený dílec před broušením Praktické předvedení a ústní ověření
e Ručně obrousit složitý tvar a profil Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady vzniklými při broušení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po skončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti s důrazem na vzniklý nebezpečný odpad Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování kritérií bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 8 kusů tvarových nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, MDF jednostranně lakovaná deska, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska, masivní hranoly, spárovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně povolených tolerancí. Alespoň 2 dílce budou mít složitý tvar nebo profil (vnitřní díry, tvarované drážky), to znamená, že budou opracovány ručně pomocí speciálch tvarových přípravků na broušení. Konečné opracování dílců je určeno pro čalouněný nábytek (hranoly, kluzáky z masivu, područky) a pro ostatní typy nábytku (základní broušení tvarů dýhy pro ohýbané bary, pokladny, noční stolky a masivu pod základní nátěry, broušení mezivrstev mezi laky).

 

Při zadávání úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy