Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník , Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit hlavní materiály tvarovací a kypřicí přírodního původu s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit hlavní materiály izolační a začišťovací pro jednotlivé vrstvy čalounění a začištění s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit pomocné materiály včetně zdobných s ohledem na jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit potahový materiál s ohledem na jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a naskicovat rozměry taburetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Střihání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit šablony, dělit potahovou textilii ručním střiháním Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit šablony, dělit useň ručně střiháním nebo řezáním Praktické předvedení a ústní ověření
c Dělit ručním střiháním podle střihového plánu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Ručně nastřihat nebo nařezat potřebně tvarované dílce lepenky pro zhotovované nebo opravované čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit rozvolňovací stroj a strojně rozvolnit provazce africké trávy, žíní, kokosových, popř. dalších rostlinných vláken Praktické předvedení a ústní ověření
b Ručně rozvolnit slisovaná přírodní vlákna Praktické předvedení a ústní ověření
c Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem a strojově ušít jednotlivé části potahů, popř. technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před čalouněním obalit do ochranných obalů nečalouněné části výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat nástroje pro čalounění křesla s tlačnými pružinami podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit popruhy, vybrat způsob popruhování a provést popruhování sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit pružiny, zhotovit a dokončit pružicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit tvarovací materiály, zhotovit a dokončit tvarovací vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit kypřicí materiály, zhotovit a dokončit kypřicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení a ústní ověření
g Zvolit způsob čalounění opěradla včetně boční hlavové opěrky a područek, zhotovit základ, tvar, kypření Praktické předvedení a ústní ověření
h Zvolit způsob potahování a potahový materiál, potáhnout a dokončit potah (šít skrytým stehem, zdobit, upravit, začistit) Praktické předvedení a ústní ověření
i Zhotovit čalounění rámu sedadla bez pružin s tvárnicí od základu až do bílého plátna Praktické předvedení a ústní ověření
j Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o způsobu a provedení oprav kostry a rekonstrukce čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit kostru, provést drobné opravy a úpravy kostry pro nové čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit hlavní a vedlejší materiály včetně spojovacích a zdobných Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah Praktické předvedení a ústní ověření
g Při pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat zhotovený výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Do formuláře zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování přírodních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

čalounění odpočivného křesla "ušák" s tlačnými pružinami - očalouní sedadlo a další odborné kompetence předvede na připravených modelech

opravu, rekonstrukci čalounění sedáku čalouněné židle bez pružin, se základem s tvárnicí nebo dvojím hranováním

Zhotovení čalounění sedadla křesla "ušáku" s tlačnými vázanými pružinami a oprava, rekonstrukce čalounění sedáku židle bez pružin má demonstrovat všechny kompetence a dovednosti požadované při čalounění klasickou technologií. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných kompetencí a dovedností neobsahuje, je třeba, aby zkoušený na vzorcích materiálů předvedl ruční šití a prošívání, vázání pružin hlavní a vedlejší vazbou a další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy.

Vzhledem k charakteru zkoušky je třeba dbát na kvalitní přípravou vzorků, na kterých uchazeč předvede všechny odborné kompetence.

Při praktickém ověřování odborných kompetencí je třeba přihlížet ke kvalitě zhotovovaného výrobku, vzhledu a funkčnosti a rovněž k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AKSAMITE, spol. s r. o.

BPP, spol. s r. o.

Cech čalouníků a dekoratérů

Čalounictví Bednář

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy