Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vinohradník a vinař
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Množení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování révy vinné Praktické předvedení
b Vysvětlit princip stratifikace a dopěstování révových sazenic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výsadba sazenic révy vinné včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit půdu před výsadbou, vytyčit a vyměřit pozemek Praktické předvedení
b Upravit a vysadit sazenici podle požadované technologie (rýčem, hydrovrtem, úprava sazenice pro výsadbu sazečem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zelené práce v prvním roce po výsadbě a prováděnou práci zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o pokryv půdy ve vinici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření porostu v meziřadí vinice (výsev, mulčování, sečení, válcování) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řez révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu odpovídajícího vedení a správného řezu u révy Ústní ověření
b Zvolit odpovídající způsob řezu v závislosti na stáří a zdravotním stavu vinice Ústní ověření
c Provést řez révy podle způsobu vedení keře, odrůdy resp. dalších faktorů v období vegetačního klidu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zelené ruční práce v plodných vinicích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření keřů révy vinné ve vinici (např. zastrkávání letorostů do dvojdrátí, odstranění fazochů, osečkování letorostů) a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských zásahů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Hnojení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit vinice pevnými a kapalnými průmyslovými hnojivy Praktické předvedení
b Hnojit vinice organickými hnojivy Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Připravit ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik révy vinné proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivátor za traktor a kultivovat meziřadí vinice Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Sklizeň hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit stupeň zralosti hroznů a podle toho orientačně stanovit dobu sklizně Praktické předvedení
b Ošetřit odpovídajícím způsobem hrozny moštových odrůd a dopravit je ke zpracovateli Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem hroznů, jejich zpracování, lisování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít hrozny ve zpracovatelském závodě Praktické předvedení
b Provést povolené úpravy moštu před kvašením Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kvašení a ošetřování mladých vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip kvašení a řízeného kvašení Ústní ověření
b Provést stáčení a školení mladých vín, čiření vín Ústní ověření a praktické předvedení stáčení
c Stanovit orientačně oxid siřičitý a následně provést zasíření vína Praktické předvedení
d Organolepticky zhodnotit kvalitu vína Praktické předvedení a ústní hodnocení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zrání vína, ošetření vína před filtrací a filtrace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zrání vína Ústní ověření
b Připravit víno před filtrací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést filtry do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady sanitace a hygieny provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lahvování vína, skladování a distribuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a prakticky předvést postup při lahvování vína Ústní ověření a praktické předvedení
b Provést adjustaci a balení vína včetně distribuce Praktické předvedení
c Vysvětlit princip skladování vína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Senzorická analýza vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat choroby a vady vína, provést jejich identifikaci Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit systémy hodnocení vína včetně předkládání vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=1&kod_sm1=26).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní vinařské centrum, o. p. s. Valtice

Svaz vinařů, Velké Bílovice

Vinselekt Michlovský, a. s.