Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit jednoduchý floristický výrobek (např. kytici, nebo vypichovanou misku) a zdůvodnit použití barev a kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní sortiment živých a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést nabroušení zahradnického nože nebo nůžek Praktické předvedení
b Předvést práci s lepicí pistolí, využít základní provozní (vypichování, lepení, řezání) a pomocné techniky (navazování, prodlužování, voskování atd.) péče o rostliny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných živých květin Ústní ověření
b Popsat technologický postup při skladování sušených květin Ústní ověření
c Připravit vybrané druhy řezaných květin ke skladování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit adventní věnec Praktické předvedení
b Zhotovit vánoční svícen ze suchého materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit smuteční kytici na rakev Praktické předvedení
d Zhotovit svatební kytici z živých rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy podle zadaných podmínek (slavnostní příležitost, velikost stolu atd.) Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá do misky podle zadaných podmínek Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá ze sušených rostlin na dané téma Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá z živých rostlin na dané téma Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykalkulovat náklady na rostlinný materiál při zadaném typu vazačského výrobku Praktické předvedení
b Stanovit prodejní cenu vazačského výrobku Praktické předvedení
c Vykalkulovat cenu aranžovaného prostoru (např. aranžmá místnosti, hrobu atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést nabídku a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží Praktické předvedení
b Popsat a nabídnout sortiment pomůcek a doplňkového technického a dekoračního materiálu Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky