Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Art and Applied Art
Povolání: Gilder / frame maker
Platnost standardu: From 14/10/2015
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Preparation and surface treatment of materials for gilding

3

Gloss and mat gilding of wooden frames

3

Surface treatment of gilded frames

3

Gilding frames with precious metal substitutes, laying metal foils (applying the metal leaf), gilding using powdered metals

3

Patination of gilded frames and using the techniques with imitation materials

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal). It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work groups have contributed:

Sylvie Kroupová - OSVČ, Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová, Kamenné Žehrovice

Eva Plánská - OSVČ, restaurátorka pozlacovačka

Štěpán Skalický - OSVČ, restaurátor pozlacovač a učitel praktického vyučování v oboru umělecké pozlacování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea, o. s.