Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Agriculture
Skupina oborů: Food and Food Chemistry
Povolání: Rabbits slaughtering, cutting and processing operator
Platnost standardu: From 21/8/2019
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Transporting rabbits for slaughter and delivering them to the rabbit processing line

2

Killing rabbits

2

Hanging and bleeding rabbits

2

Skinning rabbits

2

Gutting rabbits

2

Cooling rabbit meat and offal

2

Butchering and packaging rabbits, rabbit parts and offal

2

Storing rabbits and rabbit parts and offal

2

Treating and storing by-products

2

Servicing the machines and equipment of the rabbit processing operation

2

Carrying out the hygienic and sanitary activities in the operations of meat industry, maintaining safety regulations and principles of food safety

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council of food processing and feed industry. It has been established and licensed by the Chamber of Commerce of the Czech Republic, the Confederation of Industry of the Czech Republic and the Czech Agrarian Chamber.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Steinhauser, s. r. o.