Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Engineering Chemistry and Chemistry of Silicates
Povolání: Pottery decorator
Platnost standardu: From 1/12/2015
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Knowledge and comprehension of norms, technical and artistic documents for pottery decoration

3

Choice of work procedures, decoration materials and aids for pottery decoration

3

Adherence to work safety regulations when storing and using decoration materials

3

Preparation of enamels, engobes, colours and other decoration material

3

Realization of work procedures when hand painting pottery

3

Loading pottery products into carts and kilns

3

Evaluation of the quality of pottery products and output control

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector council for glass and ceramics industry and mineral processing. It has been established and licensed by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.