Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Construction, Geodesy and Carthography
Povolání: Construction technician
Platnost standardu: From 26/7/2016
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Reading drawings and processing the project documentation

4

Design and principles for constructing drainage soil improvement constructions

4

Design and principles of building constructions and equipment for handling waste

4

Design and principles for constructing weirs and protection dams

4

Design and principles for constructing dams

4

Design and principles for constructing lock chambers

4

Designing collecting reservoirs

4

Designing sewage disposal plants

4

Knowledge and comprehension of legal regulations for performing business activity

4

Knowledge and comprehension of water energy use and designing hydro technical construction

4

Design and principles of terrain adjustments, ground works and foundation of constructions

4

Design and principles of antiflood measures and protection dams

4

Design and principles for constructing water networks

4

Design and principles for constructing sewage systems

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for construction. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic (the Agrarian Chamber of the Czech Republic).

 

Entities represented in the following work group have contributed:

ČKAIT

ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

VOŠ a SPŠ Volyně