Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Culture
Skupina oborů: Journalism, Library and Information Science
Povolání: Independent librarian
Platnost standardu: From 26/6/2019
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Knowledge and comprehension of the book market and production of other information sources

6

Processing the concepts, plans and programs in the field of librarianship and information services and systems

6

Creating the bibliographic and factual databases

6

Operating the automated library system

6

Formal textual analysis and text content analysis, speed reading

6

Keeping records, cataloguing and adjusting in libraries within the local sphere of activities

4

Organization of a revision of the library collection

6

Independent ensuring the operation of a library with universal or specialized collections within the regional sphere of activities

6

Preparation and providing the educational activities for the library staff

6

Processing the library statistics and performance indicators, including a data check, analysis and comparison

6

Preparation of projects and requests for subsidies to grant programs to support the national public library and information services

6

Ensuring the performance of regional functions of libraries

6

Professional communication (including communication in a foreign language) with readers, users and customers in libraries

6

Searching the bibliographic and factual information from specialized sources and their verification

6

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Culture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Knihovna Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích