Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí bioplynové stanice

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Vedoucí bioplynové stanice (23-99-R/08) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vedoucí bioplynové stanice 23-076-R 6