10.12.2015

Dne 1. 12. 2015 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Agronom pícninář (41-097-M)
Agronom pro okopaniny (41-096-M)
Agronom pro pěstování chmele (41-105-M)
Bezpečnostní konzultant (68-012-M)
Dekoratér keramiky – ruční dekorace (28-079-H)
Dekoratér keramiky – ruční malírenská dekorace (28-080-H)
Dekoratér keramiky – strojní dekorace (28-081-H)
Dělník v textilní výrobě (31-065-E)
Detekce anomálií zemské kůry (69-057-M)
Dispečer poštovních sběrných přepravních uzlů (37-038-M)
Drogista (66-041-H)
Glazovač keramiky (28-030-H) – revize
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže (75-008-N)
Chemický technik – environmentální geochemik (28-084-M)
Chemik pro vzorkování (28-083-H)
Keramik-modelář (28-002-H) – revize
Komandující (37-034-M)
Krajinář (41-038-H) – revize
Krejčí scénických kostýmů (82-019-H)
Letecký mechanik pro drak (23-096-M)
Letecký mechanik pro letadlové agregáty (23-098-M)
Letecký mechanik pro pohonné jednotky (23-097-M)
Mechanik komplexního pneuservisu (23-091-H)
Mechanik skiservisu (69-067-H)
Mistr výstavby energetických zařízení (26-035-M)
Montér vodoměrů (36-144-H)
Montér zavěšených fasád (36-151-H)
Obchodník s realitami (66-042-M)
Obráběč keramiky (28-009-H) – revize
Obsluha pálicích pecí (28-008-H) – revize
Obuvník scénické obuvi (32-012-H)
Odečítač vodoměrů (36-145-H)
Oděvní návrhář a modelář (31-051-M)
Oděvní technik střihač (31-043-M)
Oděvní technik kvality (31-045-M)
Oděvní technik mistr (31-044-M)
Oděvní technik technolog (31-048-M)
Oděvní technik konstruktér a modelář (31-050-M)
Oděvní technik dispečer (31-053-M)
Operátor oděvní výroby (31-049-M)
Opravář pro pěstební a školkařskou techniku (41-101-H)
Pěstitel základních plodin (41-043-H) – revize
Podkovář specialista (41-040-M) – revize
Pomocník podkováře (41-039-E) – revize
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (31-057-M)
Pracovník pro bezvýkopové technologie (36-139-H)
Pracovník pro recyklaci elektroodpadu (28-070-H)
Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) (28-071-H)
Pracovník pro odpadové hospodářství (16-009-H)
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší (16-010-H)
Pracovník zařízení pro ochranu vod (16-011-H)
Příprava keramických hmot (28-031-H) – revize
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-026-N)
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-028-N)
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-043-N)
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (82-042-N)
Ruční krajkářka (82-033-H)
Ruční vyšívačka (82-032-H)
Sadovník (41-007-H) – revize
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (26-063-R)
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (75-009-N)
Seřizovač šicích strojů (31-056-H)
Specialista pro merchandising (66-039-N)
Střihač psů (69-053-H)
Studnař kopaných studní (36-135-H)
Studnař vrtaných studní (36-136-H)
Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (36-137-H)
Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (36-138-H)
Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (41-067-M)
Technik pro pozemní stavby (36-131-M)
Technik pro techniku prostředí staveb (36-134-M)
Technik pro odpadové hospodářství (16-006-M)
Technik štěpkovacích strojů (41-107-M)
Technik těžebně-dopravních strojů (41-108-M)
Technik údržby ochran (26-072-M)
Technik úpravy vody (36-140-M)
Technik vinař (41-074-M)
Technik vinohradník (41-073-M)
Technik vodovodních sítí (36-141-M)
Technik zařízení pro ochranu vod (16-008-M)
Technik zařízení pro ochranu ovzduší (16-007-M)
Technolog technických textilií (31-063-M)
Technolog pro recyklaci odpadových pneumatik a pryží (28-074-M)
Technolog pro recyklaci odpadů z energetických zařízení (28-072-M)
Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů (28-073-M)
Technolog zpracování masa (29-079-M)
Technolog pitné vody (36-142-M)
Textilní technik technolog (31-060-M)
Textilní technik kvality (31-061-M)
Točíř keramiky (28-007-H) – revize
Vazačské práce (41-032-E) – revize
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (75-007-M)
Vylévač keramiky (28-005-H) – revize
Výrobce lisované keramiky (28-006-H) – revize
Výrobce sádrových forem (28-004-H) – revize
Výrobce technických textilií (31-064-H)
Zámečník (23-003-H) – revize
Zemědělský kovář (41-030-H) – revize
Zemědělský dělník (41-086-E)