30.06.2015

Absolventům SOŠ a SOU Písek už začíná nový život. Většina jich zvládla závěrečné zkoušky bez problémů. Žáků, kteří měli problémy s některou ze tří částí zkoušek – písemnou, ústní a praktickou – bylo jen několik.

„Závěrečné zkoušky učebních oborů konali žáci letos poprvé po novele zákona povinně podle jednotného zadání. Pro naši školu se ale nic nezměnilo, protože jsme jednotné zadání používali už od počátku projektu. Učitelé školy byli součástí týmů, které tvořily některá zadání pro vybrané jednotlivé obory,“ vysvětlil zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský. Ke zkouškám učňovských oborů v jejich škole letos přišlo 110 žáků třetího ročníku z 16 učebních oborů, a to z celkového počtu 137. „Z nich 102 žáků u zkoušek uspělo, z toho celkem 26 žáků s vyznamenáním. Osm žáků bylo u jedné ze tří částí neúspěšných, a jednotlivou zkoušku budou opravovat v září,“ upřesnil Zdeněk Kalinovský.

            Závěrečné zkoušky vykonali v SOŠ a SOU Písek také tři zájemci o úplnou kvalifikaci. „Jedná se o účastníky dalšího vzdělávání, kteří nejprve absolvovali dle Národní soustavy kvalifikací ověřování jednotlivých profesních kvalifikací, a to v oborech montér suchých staveb, truhlář a květinářské práce,“ doplnil Zdeněk Kalinovský.

            Velkou výhodou je, že absolventi jejich školy mají navíc díky praxi a spolupráci s firmami většinou práci po studiu zajištěnou.

Zdroj: Písecký deník, 30.6.2015