30.07.2014

Lidé se zdravotním hendikepem mají složitější přístup ke studiu a následně hůře shánějí uplatnění na trhu práce. V pražském vzdělávacím centru Alkion však vyšli zdravotně znevýhodněným zájemcům vstříc a otevřeli zde kurzy k profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání. Kurzy jsou určeny všem, kdo působí ve sféře vzdělávání dospělých a mají zájem o další profesní i osobní rozvoj. Účastníci kurzu Oldřich i Marcela jsou lidmi se zajímavým životním příběhem i velkým zájmem o vzdělávání.

Žižkovské centrum Alkion je vzdělávacím centrem specializovaným na vzdělávání dospělých, a také nabízí poradenství v oblasti osobního i profesního rozvoje. Centrum založila Mgr. Květa Hrbková, která má se vzděláváním dospělých bohaté zkušenosti a je velkou propagátorkou Národní soustavy kvalifikací (NSK). O NSK je však podle ní na veřejnosti málo informací, přestože se často setkává s lidmi, kterým formální vzdělání chybí a mají problém nalézt zaměstnání.

 

V centru vede paní Hrbková různé kurzy, v rámci NSK se jedná o kurz lektor dalšího vzdělávání. „Kurzy jsou určeny pro dospělé lektory z různých oborů. Vzdělávání dospělých má totiž svá specifika, na která by měl být každý vyučující připraven. Když se dostáváte do interakce s menší skupinou studentů, je toto povolání velmi náročné,“ vysvětluje paní Hrbková. Na svých kurzech rozebírá témata z oblasti psychologie, pedagogiky, filozofie a praktické aspekty vyučování dospělých, na které žádná škola pracovníka nepřipraví. „V minulém roce jsme využili grantu na vzdělávání hendikepovaných a kurz Lektor dalšího vzdělávání jsme otevřeli i pro zdravotně znevýhodněné zájemce. Já vždy podporuji a budu podporovat ty, kteří mají někde svůj tenký led, ale přitom se snaží,“ říká paní Hrbková. Většina těchto účastníků dále zase učí hendikepované nebo chodí do firem a věnují se osvětě.

 

Na kurzech se v centru Alkion paní Hrbková střídá ve výuce s PhDr. Ivou Borskou, CSc., která se na organizaci s nadšením podílí: „Kurzy s hendikepovanými jsou úžasné, protože to jsou lidi, kteří už mají něco za sebou a často jsou na tom vědomostně opravdu skvěle, pouze jim chybí potřebné osvědčení. Osobně považuji Národní soustavu kvalifikací za vzdělávací projekt 21. století, který by měl pomoci zmodernizovat vzdělávací systém.“

 

Marcela šíří osvětu o nevidomých

Paní Marcela Jiříková získala profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání na doporučení své kamarádky. Je nevidomá a realizuje se ve vzdělávání ve sdružení Okamžik, která podporuje zrakově postižené. Marcela se věnuje osvětě v této problematice a pořádá na toto téma semináře pro širokou veřejnost. Jezdí také přednášet například pro pracovníky bank nebo hotelů, kteří se mohou s nevidomými klienty v rámci svého povolání setkat. „Ukazuji jim, jak správně nevidomé lidi oslovit a jak se k nim chovat, když třeba chtějí někomu pomoci na ulici. Předvedu jim i kompenzační pomůcky a můžou se zeptat na cokoliv z našeho života,“ popisuje sympatická Marcela. „Zkoušky jsem se nejdřív bála, ale bylo to v pohodě, zkoušející byli moc hodní. Měli jsme vymyslet svůj projekt, na který se u zkoušky ptali a probrali jsme i teoretické znalosti získané v kurzu. Certifikát se mi bude hodit, když budu potřebovat doložit své vzdělání, nebo bych někdy chtěla šířit osvětu i mimo naši organizaci,“ plánuje Marcela. Dalším pozitivem, který kurz i zkouška účastníkům přinese, jsou mimo získané znalosti a certifikát i nová přátelství. Marcela tak získala nového kamaráda Oldřicha, který se vzdělávání sebe i ostatních věnuje s opravdu nadlidskou vůlí a nadšením.

 

Oldřich plánuje založit vlastní univerzitu

Mladý muž Oldřich Dutý, MSc je sice po dětské mozkové obrně, ale přesto je neuvěřitelně aktivní a stíhá nezměrné množství činností. Společně s panem Leošem Vojtíškem vlastní firmu Creobiz Profi, která je zaměřena právě na vzdělávání a koučování, ale i vedení účetnictví se specializací na filmový průmysl. Oldřich poskytuje koučovací služby, sám stíhá vyučovat na několika zahraničních vysokých školách, napsal dvě knížky zaměřené na rozvoj manažerských aktivit a strategií a asi dalších pět jich má rozepsaných. Oldřich prošel britským vzdělávacím systémem a snaží se zmodernizovat systém český, ke kterému má své výhrady. „Kurzy v centru Alkion jsem si vybral, protože se mi líbila zdejší atmosféra, zázemí a příjemní lidé. Dlouhodobě se pohybuji v anglosaském vzdělávacím systému a vím, že v Anglii toto profesní vzdělávání funguje naprosto běžně,“ vypráví Oldřich, proč si vybral tyto kurzy. Pro Oldřicha je vzdělávání celoživotní vášní a rád se při něm seznamuje s novými lidmi: „Vzdělávání pro mě není o memorování, ale hlavně o získávání nových profesních kontaktů a dovedností přímo využitelných v praxi. Také jsem si prostřednictvím tohoto kurzu uvědomil, jak je důležité vytvoření podporujícího, motivujícího a bezpečného prostředí orientovaného na potřeby a hodnoty studenta vč. jednání na rovnocenné úrovni i přiznání, že lektor je také jenom člověk a neví úplně vše.“ Osvědčení o zvládnutí zkoušky využije ve svém dalším pracovním růstu. V blízké budoucnosti mají Oldřich a jeho společník v plánu založit vlastní mezinárodní vzdělávací instituci vysokoškolského typu s cílem poskytnout studentům maximálně prakticky orientované vzdělávání respektující neustále měnící se obchodní prostředí, ale i potřeby studentů. „Často slýchávám od vyučujících i majitelů škol, že je to jejich škola. Nicméně si myslím, že pravé vzdělávání rozvíjí nejen studenta, ale i vyučujícího, a proto jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli pro název OurCollege.com čili Naše vejška,“ vysvětluje Oldřich.

 

Kvalifikační zkouška Lektor dalšího vzdělávání

Tato profesní kvalifikace je určena pro všechny, kteří působí v oblasti vzdělávání dospělých, včetně profesního a firemní prostoru. Úspěšní absolventi zkoušky získají celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci, kterým se mohou prokázat při nabízení svých lektorských služeb.

 

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. K dnešnímu dni bylo schváleno 606 profesních kvalifikací a bylo vykonáno cca 96 000 zkoušek.

Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Více na www.narodni-kvalifikace.cz, www.nuv.cz/nsk2; www.vzdelavaniaprace.cz.

Zdroj: NSK2, 26.6.2014