30.08.2015

Pouze desetina personalistů dává při výběru nových zaměstnanců jednoznačně přednost uchazečům, kteří se celoživotně soustředí na jedinou profesi. Naopak pro téměř čtvrtinu HR specialistů jsou kandidáti, kteří v průběhu kariéry dokázali změnit profesi, atraktivnější.

Důležitá je současná kvalifikace

Plných 68 % HR specialistů kariérní zvraty v životopisech lidí příliš neřeší. Důležité pro ně je především to, zda daný uchazeč splňuje kvalifikační požadavky na momentálně obsazovanou pozici.

Dalších 22 % personalistů chápe dokonce jako plus, když kandidát v průběhu své kariérní dráhy změnil zaměření – vítají, že se nebojí změn a dokáže na sobě pracovat. Část specialistů zodpovědných za nábor přitom u takových uchazečů oceňuje také nezanedbatelný přesah zkušeností a celkově širší záběr.

Při změně pomohou kurzy a školení

„Změna profese v průběhu kariéry obvykle není na obtíž, ba naopak. Většině firem záleží především na tom, jak uchazeči splňují kvalifikační předpoklady a zda jsou schopni požadovanou práci dobře zastávat. Lidem, kteří se ke změně odhodlají, mohou posun výrazně usnadnit dostupné kurzy a školení. Zájem o průběžné doplňování kvalifikace – jak ze strany lidí, tak i firem – tomu zcela odpovídá,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která kariérní portál Jobs.cz provozuje.

Souběžné šetření na portálu Jobs.cz, do něhož se v březnu a dubnu letošního roku zapojilo bezmála 1900 respondentů, ověřovalo, jak se ke změnám profese v průběhu kariéry stavějí samotní uchazeči.

Dvě třetiny vítají změnu

Plných 64 % lidí možnost změnit zaměření vítá – tito respondenti uvedli, že by je nebavilo pracovat celý život v jedné profesi. Dalších 13 % lidí se změnám nebrání, ale dávají přednost příbuznému zaměření. 17 % respondentů by profesi změnilo jen ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Pouze 3 % lidí si změnu profese nedokážou vůbec představit. Zbylá tři procenta v dané otázce nemají jasno.

Změny zaměření během kariéry jsou v českém prostředí poměrně rozšířené. Jak ukázalo loňské šetření portálu Jobs.cz, pouze 28 % lidí pracuje v oboru, který vystudovali na střední nebo vysoké škole. Na 57 % lidí naopak již má nebo si hledá uplatnění ve zcela jiném oboru. Zbylých 15 % pracuje v oborech příbuzných svému studiu.

Zdroj: novinky.cz

Pro každého, kdo chce ve svém profesním životě něco změnit: