26.03.2014

Vysoká míra nezaměstnanosti v České republice se mimo jiné odráží i v počtu lidí, kteří se rozhodli posílit své šance na trhu práce změnou profese.

            Více než dvaadvacet tisíc lidí absolvovalo v loňském roce takzvanou profesní kvalifikační zkoušku Národní soustavy kvalifikací (NSK), která stvrzuje předpoklady pro výkon nové profese.

            Oproti roku 2012 se tak počet lidí, kteří kvalifikační zkoušku absolvovali, zvedl o třetinu. I přes tento růst jde jen o 4,5 % počtu lidí, kteří byli ke konci roku 2013 bez práce a aktivně ji hledali. Zatímco profesní zkoušku loni absolvovalo 22 355 lidí, podle úřadů práce skončilo v prosinci loňského roku v kolonce nezaměstnaných na 600 000 lidí.

            „Loňský nárůst počtu zájemců o zkoušku byl meziročně úplně nejvyšší a zdá se, že tato cesta za kvalifikovanou prací je stále využívanější. Pro lidi, kteří těžko hledají práci, bude kvalifikační zkouška i v letošním roce možností, jak zlepšit svou pozici na trhu práce,“ tvrdí Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, pod který profesní kvalifikační zkoušky spadají.

V roce 2013 se nabídka schválených profesních kvalifikací meziročně zvýšila o více než polovinu. Zatímco v roce 2012 bylo v NSK k dispozici 366 schválených kvalifikací, loni počet vystoupal už na 572. Mezi nově schválené kvalifikace patří například pracovní potápěč, vinař či instruktor jógy. O pětinu také narostl počet autorizovaných osob, které mají oprávnění uchazeče o novou kvalifikaci zkoušet.

 

Největší zájem o strážné a maséry

Největší zájem byl v roce 2013 o kvalifikace v oborech ostrahy, fitness a gastronomie. Nejčastěji vykonávanou kvalifikační zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací tak byla v loňském roce opět zkouška v oboru strážný, jejíž absolventi nacházejí uplatnění zejména u soukromých služeb, které se zabývají bezpečností a ostrahou. Druhou nejžádanější byla profesní kvalifikace sportovního maséra. Zkoušku v oboru, jehož obliba roste se stále rozšířenější snahou o vyvážený a zdravý životní styl, totiž vyžadují fitness centra, která patří mezi nejčastější zaměstnavatele sportovních masérů.

Třetí a pátou nejčastěji vykonávanou zkouškou se stala příprava teplých, případně studených pokrmů. A to přesto, že zájem o pracovníky v oboru gastronomie podle odborníků dlouhodobě spíše stagnuje.

 

Stárnutí změní priority

V roce 2014 se bude složení nejžádanějších profesí pravděpodobně opět měnit. Podle odborníků mají velký potenciál profesní kvalifikace v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství. S vývojem demografické křivky totiž roste počet obyvatel v důchodovém věku, kteří jsou mnohdy odkázáni na práci pečovatelské služby. Výhledově hrozí také nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti vzdělávání.

            Projekt Národní soustavy kvalifikací nabízí zájemcům možnost získat kvalifikaci, aniž by se museli vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Pokud úspěšně vykonají kvalifikační zkoušku, obdrží certifikát, který je celostátně uznávaný zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty.

            „V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelné praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, v rámci kvalifikačního kurzu, či jakkoliv jinak,“ vysvětluje Ivo Jupa.

            Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodnikvalifikace. cz.

 

***

V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání Ivo Jupa, manažer projektu NSK

Zdroj: Právo, 26.3.2014