10.03.2015

Získat profesní osvědčení by mělo být lehčí než dřív. Pomůže to nezaměstnaným i firmám.

Stále více firem se potýká s tím, že na pracovním trhu je nedostatek kvalifikovaných lidí, čímž se snižuje i jejich konkurenceschopnost. „Víme o společnostech, které přišly o lukrativní mezinárodní zakázku právě proto, že neměli dostatek kvalifikovaných lidí,“ říká Aleš Křížek z Národního ústavu pro vzdělávání. „Na druhou stranu je podle průzkumů až 65 procent zaměstnanců nespokojeno se svou prací a většina by byla ochotna svoji profesi změnit,“ dodává. A právě to byl impuls k vytvoření Národní soustavy kvalifikace. „Zní to složitě, ale jde v podstatě o registr profesních kvalifikací, které jsou dostupné na trhu práce a u kterých může zájemce získat potřebné osvědčení a kulaté razítko, pokud složí řádně zkoušku. Víme, že skoro 70 procent lidí pracuje v oboru, který původně nevystudovalo. Teď má možnost si v registru vybrat příslušnou kvalifikaci, složit zkoušku a dostane certifikát, který bude mít stejnou hodnotu jako výuční list nebo maturita.“

 

Snadno a rychle

Výhoda je v tom, že dotyčný nemusí chodit nikam do školy nebo přípravných kurzů, pokud už má v oboru potřebnou praxi a jen mu chybí profesní osvědčení. „Domluví se s akreditovaným školitelem, a přijede na zkoušku, která trvá 3­4 hodiny. Nemusí už kvůli tomu sedět ve škole a biflovat se různé nepotřebné věci, které s výkonem jeho povolání přímo nesouvisí. Ovšem to, co v práci umět musí, z toho bude zkoušen pořádně.“

            Na Národním systému kvalifikace spolupracuje i liberecký úřad práce.„Když k nám žadatel o práci přijde, dotyčný pracovník rozhodne, zda potřebuje rekvalifikaci a pošle ho za poradci. Ti s ním proberou jeho možnosti a schopnosti. Buď mu doporučí to, co je v nabídce a nebo může jít do takzvané zvolené rekvalifikace, která v nabídce není. To znamená, že si sám sežene akreditovaného školitele, u kterého složí požadovanou zkoušku a úřad práce mu ji proplatí,“ říká ředitelka ÚP v Liberci Eva Friedrichová. Zkušenosti s novým systémem má například liberecká pekárna United Bakeries. „Najít vyučené pekaře je velmi složité. Spolupracujeme například s hospodářskou školou ve Frýdlantě, kde je obor pekař, ale ještě jsem nezažila, že by k nám někdo z nich nastoupil. Není zájem. Proto takovou možnost získat osvědčení pro naše pracovníky, kteří nemají požadovaný výuční list, jenom vítáme. Dvěma pracovníkům už jsme tento kurz zaplatili. Důležité je, že se při té certifikaci naučili vše od míchání těsta až po expedici pečiva,“ říká Jitka Havlíková z United Bakeries. Právě na tom je celý systém postaven. Firmy si samy nadiktují, co všechno by měl jejich zaměstnanec umět a podle toho je pak vyškolen. Odpadají tak věci, které s danou profesí nesouvisí.

            „Vloni u nás touto certifikací prošlo 89 lidí,“ říká Friedrichová. „Největší zájem byl o maséra, strážného, přípravu teplých pokrmů, číšníky, údržbu veřejné zeleně, ale i chůvu pro děti do tří let.“ V současné době je v registru 688 schválených kvalifikací, v budoucnu by jich mělo být jednou tolik. Problém je zatím s počtem školitelů a tak se nabídka může region od regionu lišit.

Podrobnosti získáte na  www.vzdelaniaprace.cz

Zdroj: Liberecký deník