21.09.2015

Strojírenské podniky nadále trápí problémy s obsazováním kvalifikovaných pracovních míst. Firmy poptávají zejména obráběče kovů, operátory CNC strojů, techniky, svářeče či strojní zámečníky, sdělila v tiskové zprávě ředitelka portálu Profesia.cz Zuzana Lincová. K dnešnímu dni eviduje tento portál téměř 11.800 nabízených pozic v oblasti strojírenství, což je v porovnáním s loňským obdobím nárůst o 31 procent.

„Počet zájemců o práci v tomto oboru je přibližně stejný jako loni, takže pro firmy ještě o hodně těžší pozice obsadit kvalifikovanými pracovníky. Zájem o práci v tomto segmentu je navíc nízký," uvedla Lincová v dnešní tiskové zprávě.

Strojírenský obor se proto stále víc zaměřuje na absolventy středních a vysokých škol technického zaměření. „Mluví se o tom u nás již několik let, ale až v posledních dvou letech sledujeme výraznější trend, kdy firmy a školy spolu začínají spolupracovat dlouhodobě a koncepčně," podotkla s tím, že řešením může být snaha o systematické budování atraktivnosti práce v oboru.

Na pracovní trh se zaměřil Svaz průmyslu a dopravy, který na sněmu v tomto týdnu adresoval vládě konkrétní výzvy. Mezi požadavky, které zazněly v rámci strojírenského veletrhu v Brně, bylo mimo jiné zajištění větší podpory mobility pracovní síly, jež má podle průmyslníků přispět k vyřešení regionálních nerovnosti na trhu práce a rozšířit pracovní uplatnění pro nezaměstnané. V rámci vzdělávání je navíc podle svazu nutné reformovat financování středního a vysokého školství, a to podle reálných potřeb trhu práce, aby byly více podpořeny studijní programy technického a přírodovědného zaměření a obory s nízkým počtem nezaměstnaných absolventů.

Zdroj: ČTK

technické profese-kurzy, zkoušky aj.