13.05.2015

Ve dnech od 13. do 14. května 2015 se v Kroměříži uskuteční konference, jež se bude soustředit na operační programy Evropského sociálního fondu pro programovací období 2014–2020, sektorové dohody jako moderní nástroj sociálního dialogu se všemi zainteresovanými partnery.

Cílem tohoto semináře je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání. Experti z ministerstev, úřadů práce, krajů a firem budou diskutovat o sladění kvalifikace pracovních sil s poptávkou zaměstnavatelů. Dalším tématem budou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou rekvalifikace založené na profesních kvalifikacích popsaných v Národní soustavě kvalifikací a odstraňování bariér, které komplikují přechod mladých lidí i dospělé populace na trh práce.

Přihlášky budou k dispozici během měsíce dubna.

zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/kromeriz-konference-celozivotni-uceni-150513-26411.html