27.06.2014

V polovině června se v centru Prahy sešla skupinka budoucích průvodců, aby v rámci Národní soustavy kvalifikací vykonala zkoušku k profesní kvalifikaci průvodce Prahou. Díky získanému celostátně platnému certifikátu budou moci absolventi zkoušky nabízet své průvodcovské služby cestovním agenturám a zahraničním turistům.

Na Hradčanském náměstí nás s úsměvem přivítala PhDr. Jolana Myslivcová z TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu a potvrdila tak jedno z pravidel profesionálního průvodce – být vždy příjemný a dobře naladěn. Stejně jako přípravné kurzy i zkouška z průvodcovství po Praze se odehrává právě pod její taktovkou. Zkouška je podle jejích slov náročná obsahově i časově, protože se skládá z několika částí. Paní Myslivcová, která je autorizovanou osobou u zkoušky, přibližuje nároky na splnění: „Na první pohled může vypadat profese průvodce jednoduše. Může se zdát, že se jenom prochází s turisty po městě a baví se, ale za tím je třeba vidět mnoho práce. Průvodce musí ovládat podrobně historii, geografii, základy první pomoci a také rétoriku. Dobrý průvodce totiž není jen chodící encyklopedie, své vědomosti by měl umět podat prostřednictvím zajímavého příběhu, který turisty zaujme.“

Dopolední hodiny zkouškového dne jsou určené pro teoretickou část, kdy jsou znalosti účastníků prověřeny písemným testem a ústním přezkoušením. Všem zkoušeným se testy povedly, takže mohli pokračovat praktickou částí zkoušky, při které si zkusili roli průvodce v praxi. Zkušební exkurze začala u Pražského hradu a zkoušení se postupně vyměňovali v roli turistického průvodce. Tato praktická zkouška probíhala v češtině, ale znalost cizího jazyka na komunikační úrovni je pro zájemce o průvodcovskou činnost samozřejmostí.

 

„Chtěla jsem si rozšířit kvalifikaci“

Absolventka kurzů a účastnice zkoušky Eva Šavelková má s průvodcovskou prací zkušenosti, v oboru pracuje skoro deset let a své znalosti si chce stále prohlubovat. Do školy k paní Myslivcové se přihlásila v rámci nabídky rekvalifikačního kurzu od úřadu práce. „Od získání certifikátu očekávám to, že budu atraktivnější pro cestovní kanceláře a budu moci provádět zahraniční turisty tady v Praze,“ sděluje Eva Šavelková. Ve chvíli, kdy se strhla průtrž mračen, pohotově komentuje náročnost této profese: „Průvodce je člověk, který nemá hlad, necítí nohy, nespí a není mu zima.“

 „Nechci stárnout nečinností“

Pan Rudolf Novák se v jedné zdravotnické společnosti věnoval veřejným vztahům a komunikaci. Měl na starosti také hosty ze zahraničí a ty pak ve volném čase prováděl po Praze. „Zjistil jsem, že Prahu sice znám, ale ne natolik, abych mohl odpovědět na jejich zvídavé otázky. Blížila se mi penze a já se rozhodl, že nechci zůstat nečinný a rád bych se průvodcovství věnoval. To mě motivovalo k tomu, abych se přihlásil na kurzy do školy Tyrkys,“ vysvětluje. Učení nových věcí a opakování toho, co se kdysi učil ve škole, bylo pro pana Nováka nesmírně náročné, ale prostudoval mnoho tematické literatury a stále na svém vzdělání pracuje. „Myslím, že je to zajímavá profese, která mi dodává sebevědomí a nutí mě učit se stále nová fakta, která o Praze nevím. Ještě se musím spoustu věcí doučit, ale nechci stárnout nečinností.“

 „Hledal jsem nové možnosti uplatnění“

Jan Juřica je původem učitel němčiny a dějepisu. Ze školství však odešel a přemýšlel o novém povolání. Od dětství se zajímá o historii, pro činnost průvodce má tedy slušné základy. Kurzy školy Tyrkys si vyhledal s představou, že by mohl časem založit svoji cestovní kancelář. „Příprava na zkoušky pro mě nebyla tak složitá, vzhledem k tomu, že jsem státnice složil relativně nedávno. Složitější pro mě byla geografická část, protože se sice v Praze orientuji, ale ne tak podrobně, jak bylo potřeba,“ popisuje Jan. Za stěžejní po kurzu považuje vytvořit si internetové stránky s nabídkou služeb a navázání spolupráce s cestovními agenturami. „Když jsem hledal práci průvodce před kurzem, všechny cestovky požadovaly nějaké doložitelné vzdělání. Certifikát budu po zkoušce mít, tak uvidíme, co bude,“ uzavírá Jan, který využil možnosti spojeného kurzu a může provádět jak po Praze, tak po celém Česku.

"Průvodcovství je nejlepší práce, jakou jsem kdy dělal“

Shodou okolností na Hradčanském náměstí prováděl skupinku turistů z Kanady také pan Šťastný, který průvodcovskou profesní kvalifikaci získal již před časem. Pan Šťastný žil léta v zahraničí a za svůj život vystřídal mnoho povolání. Jeho kamarád z Kanady ho jednou poprosil, zda by mohl v Praze provést skupinu jeho známých. Tak se pan Šťastný dostal k průvodcovství, které si zamiloval. „V Čechách to bohužel není pravidlem, ale profesionál ve svém oboru by měl vědět, o čem mluví a co dělá. Proto jsem ve Škole cestovního ruchu Tyrkys chodil na průvodcovské a delegátské kurzy a následně splnil kvalifikační zkoušky,“ vypráví pan Šťastný. Studovat tento obor začal coby penzista, proto musel podle svých slov zabojovat, aby se takovou spoustu nových informací naučil. Díky těmto zkouškám získal osvědčení a může oslovovat zahraniční turisty nejen s nabídkou prohlídky, ale i delegátských služeb. Pro zahraniční turisty organizuje zájezdy do Česka a zajišťuje také dopravu nebo ubytování. „Je to společenská záležitost a hodně proměnlivá práce. Při organizování zájezdů musíte zařídit spoustu věcí a pak se turistům náležitě věnovat. Vystřídal jsem desítky prací, ale práce průvodce je pro mě potěšením. Je to nejlepší práce, jakou jsem kdy měl,“ sděluje pan Šťastný, který při vyprávění o své práci skutečně září štěstím.

 

Profesní kvalifikace průvodce Prahou

figuruje v Národní soustavě kvalifikací od roku 2013. V případě úspěšného složení zkoušky získá absolvent osvědčení, které je stejně jako maturitní vysvědčení, občanský průkaz či rodný list veřejnou listinou. Tento certifikát má celostátní platnost a prokazuje skutečnosti v něm uvedené při všech příležitostech, kdy je potřeba prokázat svou kvalifikaci. Zájemci o danou profesi mohou více informací zjistit na portálu www.vzdelavaniprace.cz, kde najdou přesný popis kvalifikace, kritéria, která jsou pro ni požadována a hodnocena, výčet zkoušek a také přehled zaměstnavatelů, kteří na danou pozici aktuálně hledají pracovníky.

videoukázka ze zkoušky Průvodce Prahou