13.03.2015

Vzít doma prádlo, které nechceme, nebo nemůžeme prát v pračce, dát ho do čistírny a za pár dnů si vše vyzvednout – dnes samozřejmá služba. Jak ale probíhá celý proces, který naše prádlo v čistírně podstoupí a co musejí její pracovníci zvládnout, jsme se dozvěděli na zkoušce profesní kvalifikace Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění.

Po půl deváté ráno 10. února 2015, bezprostředně před zahájením zkoušky, se setkávám s nervózní, ale dle pomůcek a hromady papírů, které svírá v rukou, očividně pečlivě připravenou uchazečkou paní Veronikou. Ptám se jí na důvod, proč se vlastně k tomuto kroku odhodlala.

Z vyprávění se dozvídám, že již nějakou dobu v jedné čistírně pracuje a ráda by si zvýšila kvalifikaci, aby si otevřela cestu k dalším potenciálním pracovním možnostem. Tato zkouška zvedne její cenu na trhu práce a reálně jí může pomoci k firemnímu postupu. Jiná cesta, kterou by tohoto mohla docílit, totiž v České republice ani není.

Kdybychom hledali studijní obor, do kterého právě pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění spadá, nebudeme úspěšní.

Momentálně pro nedostatek zájmu o studium již totiž neexistuje a také mezi rekvalifikačními kurzy bychom hledali marně. Paní Veronika je proto vděčná za možnost složit zkoušku podle zákona 179/2006 Sb. a dosáhnout tak požadované kvalifikace.

Oficiální zahájení zkoušky je v 9 hodin. Do zkušební místnosti přichází autorizovaná zástupkyně HK ČR (autorizovaná osoba, která zkoušku pořádá), usměje se, uvítá přítomné, zkontroluje identifikační průkaz uchazečky o zkoušku, podepíše s ní prezenční listinu, poučí ji o bezpečnosti práce a požární ochraně, seznámí ji s průběhem zkoušky a náročná šestihodinová zkouška může začít.

Během zkoušky musí každý uchazeč prokázat podrobné znalosti následujících kompetencí: Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění oděvů a textilních výrobků Volba technologického postupu chemického čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchlorethylenu nebo jiných chemických rozpouštědel Volba technologického postupu mokrého čištění

            oděvů a textilních výrobků Mokré čištění oděvů a textilních výrobků Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchlorethylenu nebo jiných chemických rozpouštědel Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění oděvů a textilních výrobků a mnoho dalších Plynule proplouváme zkouškou a já si teprve nyní uvědomuji, jakým složitým procesem by naše svršky a další textilie měly pravidelně procházet.

Vše, co se zde na pracovišti děje, má svůj systém a řád. Paní Veronika si u zkoušky počíná velmi profesionálně a s postupujícími kroky je vidět, že z ní opadá nervozita. Dle mého názoru jsou nároky zkoušky velice vysoké a zkoušející z nároků nic nesleví. Tím si tyto zkoušky udrží profesionální úroveň, nestávají se žádnou „fraškou“ a držitel certifikátu může být právem považovaný za člověka znalého svého oboru.

Naše absolventka zvládá zkoušku bez větších obtíží, a tak právem přebírá osvědčení, které jí otevírá dveře k žádanému cíli. A já ze zkoušky odcházím poučena a s respektem ke „zlatým ručičkám“ takových lidí a doufám, že bude čím dál více lidí, kteří najdou odvahu absolvovat zkoušku kterékoliv profesní kvalifikace, jež jim pomůže k hodnotnějšímu životu. *

 ***

ASOCIACE PRÁDELEN A ČISTÍREN – ODBORNÝ GARANT HK ČR PRO ZKOUŠKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ Asociace vznikla 1. 1. 1993 – současně se vznikem samostatné České republiky a je pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren. V současné době sdružuje asi 120 členů. Usiluje o náležité společenské docenění významu služeb prádelen a čistíren a podporuje všestranný rozvoj tohoto oboru. Poskytuje svým členům poradenství a konzultační služby v otázkách oboru, organizuje vzdělávání a informační servis s profesní tematikou, spolupracuje s orgány státní správy při přípravě právních předpisů, spolupracuje i s výrobci a dodavateli strojů, materiálů, technologií i ekologie, se servisními a údržbářskými subjekty a také s podnikatelskými svazy a sdruženími.

Zdroj: Komora.cz, K.Šimotová