10.03.2014

Zástupci některých oceněných společností, jež získaly v brněnském hotelu Holiday Inn certifikát Národní soustavy kvalifikací (NSK), v krátké anketě odpovídají na otázku, co je vedlo k tomu, aby se certifikaci NSK pokusili získat.

ING. LENKA HORÁKOVÁ HR, manažerka společnosti Kovárna VIVA, a. s.
O řemeslné nebo technické profese je mezi lidmi stále nízký zájem.
Bohužel ani rodiče často nevnímají kvalitu řemesla a jistotu uplatnění jako dostatečně silný argument při rozhodování o budoucím směřování svých dětí. I proto organizujeme Dny řemesel, které jsme v loňském roce obohatili o 1. ročník běhu baťovým areálem „Kovářská pětka“. Obor kovář se dnes už nikde neučí. Proto bychom chtěli profesní kvalifikace pro tuto profesi použít hlavně k možnosti rekvalifikací. Že to jde, jsme si už sami vyzkoušeli u 20 kuchařů, které jsme úspěšně rekvalifi kovali na 20 kovářů, kteří u nás dnes pracují.

ING. TOMÁŠ VÝSTUPA, personální ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s. r. o.
NSK a zejména stanovené kvalifikační standardy jsme využili při tvorbě nových kompetenčních modelů a jsme rádi, že s tímto nástrojem nepracovali pouze personalisté, ale že jej jako praktického pomocníka využili zejména odborní vedoucí. Uvítali jsme možnost stát se autorizovanou osobou, protože absolventi odborného učiliště pro obor Strojního kování na trhu práce prakticky neexistují a my jsme nuceni investovat velké prostředky do zaškolování absolventů jiných oborů. Co se týká nedostatků projektu, tak těch průběžně ubývá - zlepšila se grafická stránka webového portálu, který je nyní přehlednější a pro uživatele jednodušší, rozšiřuje se portfolio kvalifikací a také kvalita jejich zpracování. Chybí mi větší informovanost u obecné veřejnosti, pojem profesní kvalifikace zatím uchazečům o práci většinou nic neříká a obecně se nevžil.

ING. PAVEL PROCHÁZKA, společnost NADOP - VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Jsme ryze česká rodinná firma, která začala čalouněný nábytek vyrábět před 24 lety. Ze čtyř zakladatelů-zaměstnanců jsme se rozrostli na 100členný tým a sortiment jsme postupně rozšířili o výrobu kancelářského nábytku. Pro náš obor je velmi důležitá kvalita rekvalifikačních školení. Proto nyní vnímám jako nejdůležitější zapojení úřadů práce a přál bych si, aby rekvalifikační kurzy, které podle standardů NSK vzniknou, byly kvalitně připravené i realizované.

ING. JAKUB GRMOLENSKÝ, DiS. asistent jednatele pro marketing a školství, Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.
Profesní kvalifikace používáme a testujeme téměř denně. Pro našich 227 provozoven využíváme inzerce volných pracovních míst s nabídkou celého procesu školení a získání osvědčení. Jsme také autorizovanou osobou PK v rámci maloobchodu -manažer prodeje, prodavač, skladník a pokladní, takže pravidelně nabízíme jak našim zaměstnancům, tak i dalším uchazečům možnost školení a závěrečné zkoušky v naší firmě.
Protože využíváme franšízový model prodeje, používáme NSK zároveň jako interní metodiku vzdělávání v rámci školení členů Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r. o., i našich vlastních pracovníků.

Autoři: ROMANA NOVÁČKOVÁ, HK ČR, KRISTÝNA BENDÍKOVÁ, SP ČR, EVA NOVOTNÁ, TREXIMA, spol. s r. o.
Zdroj: Komora.cz, 3.3.2014