30.09.2015

Ve svých 36 letech se Tomáš Křičenský, operátor chemické výroby v pardubické společnosti Synthesia, a.s., rozhodl zvýšit si odbornou kvalifikaci a vzdělání. V tomto ohledu může být jeho přístup pro každého motivujícím příkladem.

Na České zemědělské univerzitě vystudoval Tomáš bakalářský obor Zahradník. I po čtyřech letech praxe ale stále pociťoval mezery ve svých znalostech, a tak se rozhodl doplnit si teorii hned ve dvou kurzech - Chemik pro obsluhu zařízení a Chemik - laborant.
O možnosti absolvovat kurz na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích se dozvěděl prostřednictvím svého zaměstnavatele. Společnost Synthesia, a.s., s pardubickou školou dlouhodobě úzce spolupracuje. Vzdělávání vlastních zaměstnanců se firmě osvědčilo, proto je ke kurzům dokonce nabádá poskytováním různých výhod pro absolventy. 
Tomáš ale zmíněné benefity jako hlavní důvod své účasti ve vzdělávání neoznačil. Naproti tomu zmínil snahu o vlastní konkurenceschopnost na trhu práce, zájem o obor a možnost získání certifikátu. Očekával nabytí nových znalostí a dovedností v oboru chemie - a jeho očekávání byla naplněna. 
Nejprve mu průvodce v pilotním ověřování sdělil všechny informace o průběhu kurzu, a také o závěrečné zkoušce. Potom Tomáše čekala teoretická i praktická část vzdělávání. 
Právě praktická část ho bavila nejvíce. Probíhala v laboratořích SPŠCH Pardubice na profesionálních přístrojích a pod dohledem zkušených lektorů. Účastníci kurzu tu měli neustále k dispozici i počítače s připojením k internetu pro rychlé dohledání nebo uložení jakékoliv informace. 
Tomáše potěšil individuální přístup lektorů k účastníkům, a také skutečnost, že se každému tématu věnovali dostatečně dlouho a intenzivně. Díky tomu všemu se Tomáš po absolvování kurzu vrátí ke své práci, chemické výrobě vitamínu D, zkušenější a vzdělanější. Věří, že díky získaným znalostem najde uplatnění. Návrat do školních lavic se mu vyplatil.

zdroj: univ3.univ.cz