07.10.2015

O pilotním ověřování profesní kvalifikace Vazačské práce se Ing. Znamínková dozvěděla přímo od metodičky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Ing. Agáty Kočí. Možnost účastnit se kurzu přivítala. Jak paní Znamínková říká: „Jako zemědělská inženýrka mám k přírodě - tedy i květinám - velice blízko. Výtvarné a rukodělné činnosti mne baví a s aranžováním rostlinných dekorací jsem navíc měla i nějaké předešlé zkušenosti. Nicméně, žádné studium časopisů s články a fotkami s floristickou tématikou nemůže nahradit výuku od opravdové profesionálky. Jsem přesvědčená, že lektorka kurzu paní Ing. Klára Franc Vavříková, která je laureátkou mnoha floristických ocenění, mimo jiné úřadující mistryně České republiky ve floristice, určitě je.“

Pilotní ověřování profesní kvalifikace Vazačské práce bylo realizováno v Posázaví v malebných Choceradech. Na kurz se přihlásilo deset účastnic z celého Středočeského kraje. Vzdělávací institut Středočeského kraje se zabývá dalším vzděláváním pedagogů, pracovníků v sociálních službách, úředníků a seniorů. S nabídkou účastnit se kurzu oslovil tedy logicky hlavně instituce, jejichž zaměstnancům nabízí svá školení. Zájem o účast byl veliký, takže deset míst v kurzu bylo rychle obsazeno. Účastnice kurzu byly profesí jednak ergoterapeutky v sociálních službách (domov důchodců, K-centrum pro kontakt s osobami trpícími závislostmi), dále pak učitelky - jedna z mateřské školky, druhá učí na základní škole, Ing Znamínková je ze Střední zemědělské školy, další účastnice je lektorkou volnočasových kroužků v domě dětí.  Všechny se o vazačské práce zajímají hlavně z hlediska využití ve své profesi. V ergoterapeutických dílnách se svými klienty z řad seniorů, handicapovaných osob a osob trpících závislostmi často vytváří nějaké výrobky – klienti procvičují jemnou motoriku, vyplní svůj volný čas a jsou ve společenském kontaktu s jinými klienty v sociálních zařízeních. Krom terapeutického efektu mají výrobky z ergoterapeutických dílen i další význam – v rámci různých trhů a jarmarků jsou nabízeny veřejnosti, kde se tak mají zařízení poskytující sociální služby možnost neformálně představit. Pedagožky pracující se všemi věkovými kategoriemi - od předškolních dětí po studenty - obohatí v mezích rámcových vzdělávacích programů výuku o floristické prvky, které dětem a studentům umožní kontakt s přírodou, pomohou utvářet cit pro barvy a proporce a estetické vnímámí vůbec. A všechny účastnice nepochybně využijí nabyté dovednosti i čistě soukromě - při výzdobě svých domovů. 
Kurz probíhal formou prodloužených víkendů – obvykle od pátku do neděle. „Hodinovou dotaci kurzu jsem maximálně využila, ač jsem si jako máma od dětí musela zajistit hlídání“ říká Ing. Znamínková. Velká pochvala patří všem partnerům, manželům, babičkám a dalším rodinným příslušníkům, kteří umožnili účastnicím kurzu dvakrát měsíčně odjet na prodloužený víkend mimo dům. Za svou podporu byli jistě odměněni dobrou náladou, s níž se účastnice rozjížděly domů.          
Frekventantky kurzu od počátku vytvořily dobrou partu, pomáhaly si navzájem radou a výměnou zkušeností, v podzimním období přivezly mnohé nezištně - pro obohacení práce své i ostatních - výpěstky z vlastní zahrádky. Účastnice velice pozitivně hodnotily přístup lektorky, která je naučila chodit krajinou s očima otevřenýma a mnohé přírodniny využívat jako dekorace floristických výrobků. Jak říká Ing. Znamínková „Od začátku kurzu chodívám na procházky s látkovou taškou a skládacím nožíkem v kapse – co kdybych náhodou narazila na něco využitelného.“ Kurz se konal v podzimním období a tak dušičkové věnce a aranžované vypichované misky zdobilo mnoho barevných listů, bukvic, kaštanů, kůry, hub a travin z proslulých sázavských hvozdů. Jako zaměstnankyně v tradičně financemi neoplývajících institucích si frekventantky kurzu do jedné cenily, že dekorace s převahou přírodních přízdob jsou pro ně i jejich zaměstnavatele finančně dostupné. Studentky Ing. Znamínkové si pod jejím vedením například krásně vyzdobily pro slavnostní otevření novou laboratoř ve své škole. Také ergoterapeutky v sociálních zařízeních už na konci kurzu přemýšlely, jak přenesou nově nabyté zkušenosti do tradiční výroby adventních věnců ve svých zařízeních.      
„Bylo moc dobře, že kurz propojoval teorii s praxí, veškerá aranžmá a vazby jsme si v jeho průběhu zhotovily, lektorka se nám plně věnovala a při práci vyprávěla o rostlinném materiálu, jeho původu, uchovávání, využití. Promítaly se PWP prezentace s různými typy aranžmá a nezbytnou estetickou teorií. S kolegyněmi jsme se na každé setkání těšily.“ Hodnotí kurz paní Znamínková.
Trochu obav a nervozity bylo jen kolem závěrečné zkoušky – panovaly obavy, že za šest hodin, které jsou na zkoušku vyhraženy, účastnice nestihnou zhotovit všechny předepsané výrobky. I to se po konzultaci s NUV vyřešilo – výrobu těla adventního věnce z chvojí frekventantky kurzu provedly už předem a byly přitom natočeny na video, aby bylo jasné, že jde opravdu o jejich práci. v rámci zkoušky pak věnec už pouze dozdobily. 
Během závěrečné zkoušky vládla přátelská a pracovní atmosféra, všechny frekventantky získaly osvědčení. O tom, že kurz měl velký úspěch, svědčí i fakt, že se s lektorkou domluvily ještě na jednom červnovém prodlouženém víkendu, kdy plánují si něco dalšího nového z oblasti vysoké floristiky vyzkoušet. V návaznosti na toto doplnění studia plánuji následně složit certifikovanou zkoušku před zástupci ministerstva zemědělství. Tím se z paní učitelek a ergoterapeutek stanou oficiálně vazačky. A kdo ví, třeba si některá z nich splní sen a jednou ji potkáme v nějakém květinářství.

 

Zdroj:  univ3.univ.cz

 

Profese: Vazačské práce