08.09.2015

Martina se narodila v Plzni, ale celý život prožila ve Stříbře. Po studiu na střední škole pracuje jako Vedoucí útvaru evidence majetku pro akciovou společnost. S keramikou se setkala pouze několikrát, ale i tak ji učarovala natolik, že se stala jejím koníčkem. Tato záliba byla natolik silná, že se rozhodla projít několika základními kurzy vytváření keramiky. Proto, když se v loňském roce dozvěděla o projektu UNIV3 a kvalifikaci Točíř keramiky, nebylo co rozmýšlet..

Střední školu Horní Bříza, která tento kurz pořádala, znala již z doby, kdy se do tajů keramiky teprve dostávala. Proto do kurzu nastoupila plna velkého nadšení s vidinou získání mnoha cenných informací a technik. Prvotní pokusy byly spíše zábavné, ale postupně si techniku vytváření osvojila. V průběhu kurzu tvořily rozličné výrobky na hrnčířském kruhu například hrnky s ručně taženými uchy, talíře, misky, ale také se učili technikám obtáčení a retuše výrobků. Na konci kurzu úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku, jež obsahovala vytvoření hrnku s uchem přesně podle technického výkresu. 
Shodou okolností se na kurz přihlásily dámy, které bydlí také ve Stříbře a mají podobnou zálibu: Františka, Iveta, Jiřina, druhá Jiřina a Renata. Netrvalo dlouho a z účastnic kurzu se staly nejen spolujezdkyně, spolupracovnice, ale hlavně kamarádky. Díky spojení jejich nadšení a získání technologických dovedností se všechny vrhly do tajů tvoření keramických plastik, užitkové keramiky či dekorativních předmětů. 
Vyvrcholením jejich snahy bylo uspořádání společné výstavy v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, jejíž pracovníci se shodují, že to byla prozatím nejúspěšnější výstava za rok 2014. Výstava obsahovala nejen nejrůznější keramické výrobky, ale také pomůcky pro keramickou tvorbu či hrnčířský kruh včetně popisu výrobních technik.
Po absolvování kurzu Točíř keramiky se Martina přihlásila i do dalšího kurzu, který Střední škola Horní Bříza pořádala. Jednalo se o kurz Výrobce sádrových forem, který je další dílčí kvalifikací potřebnou pro získání profesní kvalifikace Keramik. Společně s ní se přihlásily i její kamarádky z předchozího kurzu. V průběhu si vyzkoušely práci s novým materiálem – sádrou, vytvářely mnoho rozličných modelů a forem, naučily se precizní retuši a správnému rozdělání sádry. I tento kurz Martina úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou, při které měla za úkol odlít formu dle hlavní formy a modelu. Získané dovednosti se projevily v její osobní tvorbě a již nyní dámy plánují další společnou výstavu obohacenou o sádrové modely a formy.
Netrvalo dlouho a Martina se svými kamarádkami uskutečnila další společnou akci. Byla jí exkurze do porcelánky v Míšni, jíž se dokonce zúčastnila i jedna z lektorek kurzu. V nejbližší době mají dámy naplánovaný další výlet spojený s jejich koníčkem a to kurz glazování v Brně.
Na podzim tohoto roku bude Střední škola Horní Bříza pořádat ještě kurz Vylévač keramiky a Martina se už těší, že se přihlásí a přiučí se další technologické operace spojené s keramikou - a to nejen proto, že se opět shledá se svými novými kamarádkami. Do budoucna Martina uvažuje i o dalších dílčích kvalifikacích, aby získala úplnou profesní kvalifikaci Keramik. V její zálibě ji samozřejmě podporuje celá rodina a doufá, že se Martině vše podaří, tak jak si přeje ona sama. I my přejeme mnoho úspěchů.

Zdroj: UNIV3

profese, kvalifikace,kurzy,zkoušky: