25.06.2015

Pan Petr získal po ukončení povinné školní docházky výuční list zedníka, avšak nikdy tuto profesi nevykonával. Již deset let totiž pracuje na plný úvazek jako kuchař v různých typech restaurací.

Jelikož jeho manželka kamarádí s dcerou učitelky, která učí na SŠ a VOŠ cestovního ruchu v Českých Budějovicích, jednoho dne přišla řeč na téma vzdělávání. Paní učitelka se zmínila panu Šmídkovi o možnostech, které nabízí projekt UNIV 3, konkrétně o možnosti absolvovat kurz „Příprava minutek“ v rámci pilotního ověřování profesní kvalifikace.

Pan Petr nelenil a zavolal do školy, že má zájem se pilotáže zúčastnit, jelikož se chystá zahájit podnikání v oboru a do budoucna by rád získal i výuční list na kuchaře. Bylo mu vysvětleno, že škola nabízí celkově tři profesní kvalifikace, a to Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek. Pokud je všechny absolvuje a získá všechna tři osvědčení ze zkoušek profesní kvalifikace, může se zúčastnit závěrečných zkoušek učebního oboru Kuchař a po jejich úspěšném absolvování získat výuční list.

Očekávání od kurzu měl pan Petr v zásadě reálná, a tudíž jeho očekávání splnila. Vyzkoušel si možnost pracovat v nadstandardně vybavené školní kuchyni a poznat sofistikované spotřebiče, které mu doposud byly neznámé. Zároveň ocenil velmi kvalitní a profesionální přístup ze strany lektorů, kteří mu poskytli veškeré informace a dostatek času pro všechny požadované praktické činnosti a úkoly. Všechny činnosti v kurzu vnímal jako přínosné a užitečné, vybavení kuchyně skutečně ocenil a pracovalo se mu v těchto podmínkách výborně. Brzy se s interiérem sžil…

Absolvování kurzu bylo relativně časově náročné, jelikož zaměstnavatel nebyl ochotný pana Šmídka z práce uvolňovat, ani finančně podporovat a už vůbec mu nenabídl žádný kariérní postup. Největší podporu tak pan Petr vnímal a cítil ze strany své rodiny.

Hlavní motivací pro něho bylo, aby své nově nabyté dovednosti mohl uplatnit ve svém podnikání, což se mu podařilo. Otevřel si společně se svými dvěma kamarády restauraci s názvem BRIO v Českých Budějovicích, kde mají neustále obsazeno. Dle svých slov návštěvníci restaurace vnímají pozitivní nadšení ze strany personálu pro tuto práci, a proto se také restauraci daří.

Pan Petr, kterému je 35 let, je reálným důkazem toho, že vzdělávací programy a systém celoživotního vzdělávání jsou obrovským přínosem nejen pro školu či dotyčného osobně, ale i pro společnost a trh práce.

Zdroj: NÚV, UNIV3