13.11.2013

S nejaktuálnějšími informacemi o životě Národní soustavy kvalifikací se seznámili účastníci konference Implementace Národní soustavy kvalifikací, kterou uspořádalo 3. října v pražském Top Hotelu konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r. o.

V úvodní části Jaromír Janoš ze společnosti TREXIMA představil Národní soustavu kvalifikací v širších souvislostech, ukázal aktuální demografická data a načrtl možnosti, jak lze NSK využít k tomu, aby se firmy do problémů s kvalifi kovanými lidmi nedostaly nebo jim předešly. Miroslav Kadlec z Národního ústavu pro vzdělávání se věnoval tématu provázání NSK na počáteční vzdělávání. „V rámci zákona je přímo uvedeno, že členění úplných profesních kvalifikací na profesní kvalifikace zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů. Podmínky, aby zaměstnavatelé mohli ovlivňovat podobu odborného vzdělávání, tak nikdy nebyly nastaveny lépe,“ řekl.

Po úvodních aktuálních informacích následovaly prezentace praktických příkladů využití Národní soustavy kvalifikací.

O zkušenost, jak se pomocí profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně podařilo dát práci nezaměstnaným v Severočeském kraji a zároveň městu Dubá zajistit kvalifikované pracovníky, se podělily Miroslava Komárková, autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci, starostka města Dubá Zdeňka Šepsová a ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce Česká Lípa Zdeňka Cibulková.

Marie Stejskalová zastupující Asociaci prádelen a čistíren prezentovala zkušenosti z oblasti praní a čištění, která má stále vzrůstající nároky na kvalifikaci zaměstnanců. A právě s tím pomáhá Národní soustava kvalifikací. Zájemci o tento obor pak díky profesním kvalifikacím uspokojí i požadavky na vzdělání živnostenského úřadu.

Další příklad ukázal, jak je možné Národní soustavu kvalifikací využít při spolupráci výrobní firmy a střední školy. „Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmou ŠMERAL BRNO při přípravě žáků pro strojírenské obory. Aktivně využíváme i systém profesních kvalifikací, ale mým přáním by bylo, aby se o tomto systému dozvědělo více firem a Národní soustava kvalifikací tak skutečně vstoupila v život,“ svěřil se Jindřich Felkel, zástupce ředitele Střední školy technické a ekonomické Brno.

Jiří Pospíšil zastoupil personální manažerku firmy ZPV Rožnov a informoval o NSK v kontextu řízení kvality ve firmě - společnosti ZPV Rožnov totiž významně pomohlo využívání profesních kvalifikací při certifikaci ISO, kdy Národní soustava kvalifikací představovala pro auditory záruku kvality vzdělávání a personálního řízení.

V závěru konference byly slavnostně předány čestné certifikáty firmám, které již principy Národní soustavy kvalifikací do své praxe zavedly. Poděkování za pomoc při řešení neuspokojivé situace na trhu patří společnostem Třinecké železárny, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s., a ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s., ŠMERAL BRNO, a. s, Ostrov Complete, s. r. o., 100% REWORK, s. r. o., a TM Technik, s. r. o, RPIC-ViP, s. r. o., a RAUDO - výrobní družstvo invalidů. Konference potvrdila, že bez firem a zaměstnavatelů se vzdělávání s praxí propojit nedá. Proto jsou právě zaměstnavatelé zásadním článkem při ověřování Národní soustavy kvalifikací v praxi. O tom, že tento způsob funguje, svědčí například již více než 80 tisíc uskutečněných zkoušek z profesních kvalifikací.

 

 

Zdroj: Komora.cz, 11.11.2013, Jana Svobodová