27.02.2015

Cílem projektu Slaďování na Kunovicku je více sladit pracovní a rodinný život v regionu. Proto se ptáme odborníků, jak vidí situaci oni. Tentokráte jsme vyzpovídali paní Ing. Jolanu Blažíčkovou z Fondu dalšího vzdělávání MPSV, která má více než dvanáctiletou zkušenost v rozvoji lidských zdrojů a dalšího vzdělávání. Stála u zrodu Sektorových rad v ČR a podílela se na řízení projektu tvorby Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

  • Zaznamenala jste v poslední době ve vaší praxi nějaké změny v přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům?

            Ano, mění se zejména u menších společností, kterým se daří, rostou a začínají si uvědomovat, že práce s lidmi podpisem pracovní smlouvy nekončí, naopak začíná. Také se mění motivační nástroje, klade se větší důraz na společné sdílené hodnoty firmy, na loajalitu, podporu značky.

 

  • Jakou má slaďování práce a rodiny podle vás budoucnost? Bude se tento trend vyvíjet?

            Myslím, že velkou, bude sílit. Současná generace mladých rodičů je taková první vlna, následující generace mají své hodnoty nastaveny výrazněji jinde. Nechtějí být pevně vázáni osmihodinovou pracovní dobou, čas strávený s rodinou, osobním rozvojem či relaxací má pro ně srovnatelný význam. Roste požadavek na flexibilní formy práce, zejména zkrácené úvazky nebo sdílení pracovních míst. Takže slaďování je rozhodně téma budoucnosti blízké i vzdálenější.

 

  • Co očekáváte od druhého ročníku soutěže Vstřícný zaměstnavatel na Slovácku?

            Vstřícnost je strategie. Pokud ji zaměstnavatel projevuje, vidí daleko dopředu, a to je moc dobře. Znamená to, že si uvědomuje, že podstata úspěchu závisí na lidech a jejich motivaci. A ta není vždy jen v penězích, vstřícnost k potřebám zaměstnanců hraje významnou roli. Takže očekávám zajímavé přístupy konkrétních firem, projev jejich vstřícnosti vůči svým lidem se všemi aspekty.

Zdroj: Slovácké noviny